IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์

น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์

น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์

ค้นพบน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับรถยนต์ทุกคัน

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องชนิดใดที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ คำตอบสำหรับคำถามนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน เครื่องยนต์ล่าสุดถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ผลิตได้กำหนดให้ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อรับมือกับแรงก อัดของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมทุกครั้งเป็นสิ่งจำเป็น คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะบอกคุณเกี่ยวกับมาตรฐาน, ประเภท และเกรดของน้ำมันเครื่อง ที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้