IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. POČETAK
 2. PROIZVODI
 3. KOMERCIJALNA VOZILA
 4. VRSTE PROIZVODA ZA KOMERCIJALNA VOZILA
 5. HIDRAULIČNI FLUIDI

HIDRAULIČNI FLUIDI

Hidraulični fluidi

Hidraulika za komercijalna vozila

Castrol zna koliko je važno da odaberete odgovarajući hidraulični fluid za svoj vozni park. Zato nudimo širok spektar proizvoda osmišljenih da zaštite i poboljšaju efikasnost različitih hidrauličnih sistema.

 

Castrol je razvio paletu hidrauličnih fluida kako bi se zadovoljili standardi performansi koje zahtevaju proizvođači originalne opreme (OEM). To uključuje proizvode koji mogu da ponude:

 • Poboljšanu oksidativnu stabilnost, kako bi se prilagodili višim radnim temperaturama
 • Poboljšano oslobađanje vazduha, kontrolu stvaranja pene i separaciju vode, namenjenu manjim rezervoarima i kraćim ciklusima
 • Poboljšanu filtrabilnost u suvim/vlažnim uslovima usled smanjene veličine pora filtera i tolerancije na kontaminaciju vodom
 • Bolju hidrolitičku stabilnost za regulisanje kontaminacije vodom
 • Produžen radni vek pumpe, koji zadovoljava performanse pumpe Denison T6H20C
 • Produžene intervale zamene, pri čemu je potrebno da maziva u dužem periodu zadrže originalne performanse

Naše palete uključuju motorna ulja koja ispunjavaju i premašuju specifikacije OEM za Caterpillar, Cummins, Mack i Volvo.

HYSPIN AWH-M 32

CASTROL HYSPIN AWH-M 32

Castrol HYSPIN AWH-M 32
Spektar maziva otpornih na smicanje sa velikim indeksom viskoziteta, osmišljen za primenu kod većine hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP. Idealna su za opremu u uslovima hladnog starta i kontinualnog rada na visokoj temperaturi.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HV, DIN.51524, deo 3, klasa HVLP (+).
HYSPIN AWH-M 46

CASTROL HYSPIN AWH-M 46

Castrol HYSPIN AWH-M 46
Spektar maziva otpornih na smicanje sa velikim indeksom viskoziteta, osmišljen za primenu kod većine hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP. Idealna su za opremu u uslovima hladnog starta i kontinualnog rada na visokoj temperaturi.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HV, DIN.51524, deo 3, klasa HVLP (+).
HYSPIN AWH-M 68

CASTROL HYSPIN AWH-M 68

Castrol HYSPIN AWH-M 68
Spektar maziva otpornih na smicanje sa velikim indeksom viskoziteta, osmišljen za primenu kod većine hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP. Idealna su za opremu u uslovima hladnog starta i kontinualnog rada na visokoj temperaturi.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HV, DIN.51524, deo 3, klasa HVLP (+).
HYSPIN AWS 32

CASTROL HYSPIN AWS 32

Castrol HYSPIN AWS 32

Spektar maziva osmišljenih za primenu kod većine industrijskih hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HM, DIN.51524, deo 2, klasa HLP(+).
HYSPIN AWS 46

CASTROL HYSPIN AWS 46

Castrol HYSPIN AWS 46

Spektar maziva osmišljenih za primenu kod većine industrijskih hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HM, DIN.51524, deo 2, klasa HLP(+).
HYSPIN AWS 68

CASTROL HYSPIN AWS 68

Castrol HYSPIN AWS 68

Spektar maziva osmišljenih za primenu kod većine industrijskih hidrauličnih sistema kojima je potrebna zaštita od habanja, klasifikacija DIN HLP.

ISPUNJAVA ILI PREMAŠUJE INDUSTRIJSKE STANDARDE:

 

 • Odgovara standardu ISO klasa HM, DIN.51524, deo 2, klasa HLP(+).