IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. CASTROL-MOTORGARANTIE
  3. PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Informatie over de controleur

Castrol Limited, gevestigd in het Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR (geregistreerd onder nummer 00149435), is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens.

Verzameling en gebruik van de persoonlijke gegevens

Registratie op de Castrol Motor Garantie website  is volledig vrijwillig. Voor zover u dat doet, vertrouwen wij op uw actieve toestemming om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te verwerken, in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

De persoonlijke informatie die Castrol verzamelt op het Castrol Motor Garantie Portaal omvat uw naam en contactgegevens, evenals het registratienummer, kilometerstand, merk en model van uw voertuig.

 

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het beheer van de garantie, om te beoordelen of u hiervoor  in aanmerking komt en om contact met u op te nemen met informatie over de aanvullende producten en/of diensten van Castrol als u zich hiervoor heeft aangemeld. Zie het gedeelte “Direct Marketing” hieronder voor meer informatie.

 

In het geval van een claim kan BP ook scans of foto's van de factuur opvragen bij uw garage, kopieën van uw onderhoudsgegevens en/of een bewijs van eigendom.

 

Tot slot, als u besluit contact met ons op te nemen via het online contactformulier op onze website, wordt u gevraagd alleen die persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw vraag te behandelen.

Direct marketing

BP kan u marketingberichten per e-mail sturen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren zoals aangegeven op het moment van registratie. Als u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, volg dan de instructies om u uit  te schrijven, onderaan in elk van deze berichten.

Ontvangers van de persoonlijke informatie

Om de Castrol-motorgarantiedatabase en -portal te laten functioneren en te beheren maakt Castrol gebruik van de diensten van externe dienstverleners, die mogelijk toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld derden die technische ondersteuning bieden, claims namens ons verwerken en onze marketingcommunicatie verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld). Waar we dergelijke externe dienstverlener(s) inzetten, zal elke bekendmaking van uw persoonlijke informatie op een strikte need-to-know basis plaatsvinden, waarbij de derde partij alleen in onze opdracht en in overeenstemming met de contractueel vereiste beveiligingsmaatregelen handelt. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u vragen om een kopie van de relevante contractuele clausules die uw persoonlijke gegevens beschermen.

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens zoals vereist door de wet openbaar te maken, of als openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces tegen Castrol.

Overdracht van de persoonlijke informatie buiten de europese economische ruimte

Castrol kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere entiteiten van BP die zich mogelijk buiten de EER bevinden. Indien dit het geval is, blijven uw persoonlijke gegevens te allen tijde beschermd door de bindende bedrijfsregels van BP, die een adequaat niveau van gegevensbescherming binnen de gehele BP-groep garanderen.

 

Indien de gegevensverwerkers van BP uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen is een dergelijke overdracht onderworpen aan passende waarborgen, mogelijk de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Cookies en informatie over het verkeer op de site

Servers (die zich mogelijk buiten de EER bevinden) registreren automatisch gegevens over uw bezoek aan deze website op basis van uw IP-adres. Deze informatie kan worden gelogd door het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën.


Castrol gebruikt deze informatie om te zien waar ter wereld de website wordt gebruikt om een naadloze dekking te garanderen.

Deze website gebruikt alleen first-party cookies. Deze cookies zijn nodig voor de basisfuncties van de site, zoals het bijhouden van uw activiteiten wanneer u van de ene naar de andere pagina gaat, en zijn daarom altijd ingeschakeld.

U kunt cookies verwijderen of voorkomen dat cookies op uw computer geplaatst worden. Meer informatie daarover vindt u in het Help-menu van uw internetbrowser. Door cookies te weigeren zal de functionaliteit van deze website beperkter zijn.

Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën raden wij u aan om de volgende externe website te bezoeken: www.allaboutcookies.org.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden alleen bewaard zolang uw garantie nog geldig is en worden onmiddellijk daarna verwijderd.

Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingcommunicatie, bewaren we alleen uw e-mailadres en naam totdat u zich afmeldt voor dergelijke communicatie of uw gegevens wilt laten verwijderen.

Recht van toegang, rectificatie en verwijdering

In overeenstemming met ons interne beleid kunt u ons vragen u toegang te geven tot alle persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, neemt u contact op met GDPREurope@castrol.com of gebruikt u het contactformulier op de Castrol-motorgarantiewebsite. U heeft ook het recht onvolledige of onnauwkeurige persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, te laten corrigeren.

Als u zich in de EU bevindt, heeft u ook het recht privacykwesties aan te kaarten bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het betreffende EU-land. Overweeg echter gebruik te maken van het door de EU goedgekeurde klachtenbehandelingsmechanisme van BP in het kader van onze bindende bedrijfsregels (openbaar online beschikbaar).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04 augustus 2020.