1. ANA SAYFA
 2. ENDÜSTRİYEL
 3. SEKTÖRE GÖRE MADENİ YAĞLAR
 4. DİĞER ENDÜSTRİLER
 5. DİĞER SEKTÖRLER
 6. GÜÇ ÜRETİMİ
 7. UYGULAMALAR
 8. GAZ MOTORLARI

GAZ MOTORLARI

Turbines in power station --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
ASİDİK YAPI KONTROLÜNÜN, YÜKSEK OKSİDASYON STABİLİTESİNİN VE DAHA UZUN MOTOR ÖMRÜNÜN ÖNEMLİ OLDUĞU GAZ MOTORU UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ MADENİ YAĞLAR.
 

Sıvı Mühendislerimiz, motorların verimliliğini korumanın ve program dışı bakımdan kaçınmanın önemini bilmektedir. Gaz yakıtın yol açtığı yüksek oksitlenme ve nitrasyon baskılarının üstesinden gelmek ve yağ değişim aralıklarını ve motor ömrünü uzatmaya yardımcı olmak amacıyla madeni yağlar tasarladık.

Kömür gazı, biyogaz, çöp gazı veya doğal gaz ile çalışan içten yanmalı motorlar tipik olarak 50–20000 kW çıkışa sahiptir ve her gaz türünün kendine özgü zorlukları bulunmaktadır. Metan gazının yanı sıra hidrojen sülfit gibi korozif öğelerin yüksek düzeylerde bulunduğu doğal gaz ve maden gazı uygulamalarında motor ömrünün daha uzun olmasını sağlayacak ürünler geliştirdik.

Ayrıca, evsel ve endüstriyel atıklardan üretilen çöp gazı ve kanalizasyon gazı gibi biyogazların içeriğinde bulunan kirleticilerin yanma sırasında üretebileceği asitleri ve zararlı birikintileri verimli biçimde nötralize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış ürünlerimiz bulunmaktadır.

 

Doğal Gaz

 • Esas olarak %80-98 metandan oluşur, kirleticiler ve hidrojen sülfit gibi korozif öğeler içerebilir

 

Maden Gazı

 • Kömür madeni metanı ve terkedilmiş maden metanı, gaz motorları ile verimli biçimde güç ve ısı üretmek için kullanılabilir

 

Çöp Gazı

 • Evsel ve endüstriyel atıklardaki organik bileşiklerin anaerobik parçalanmasından geri kazanılan gaz
 • Çöp gazı için tasarlanan motor yağları, güçlü asitleri ve birikintileri, ‘temiz gaz’ hizmeti için gerekli olandan çok daha geniş bir ölçekte kontrol etmek zorundadır

 

Biyogaz

 • Çamur, tarım, gıda ve bitki atıkları gibi katı atıkların içindeki organik maddelerin bakteriyel bozulması ile üretilen gaz (çürütme kulesi)
 • Motor yağlarının asit oluşumunu kontrol altında tutması gerekmektedir

 

Gaz motoru operasyonlarının zorluklarını karşılamak için Sıvı Mühendislerimiz aşağıda belirtilen ürünleri önermektedir:

İlgili Öğeler / Ürünler:
Operasyonlar
Önerilen ürün

Doğal gaz ile veya göreceli olarak ‘temiz’ (az miktarda kirletici içeren) maden gazı, çürütücü ve çöp gazı ile çalışan gaz motorları.

Temiz olmayan doğal gaz ve maden gazının yanı sıra orta düzeyde kirli çürütücü ve çöp gazı kullanan gaz motorları.

Yüksek düzeyde kirli çürütücü ve çöp gazı ile çalışan gaz motorları.

Çalışma koşullarının kötü olduğu ve/veya daha uzun yağ ömrü gereken yerlerde doğal gaz ile veya göreceli olarak temiz maden gazı, çürütücü ve çöp gazı ile çalışan gaz motorları

Sentetik madeni yağlar kullanılarak en yüksek performansın hedeflendiği yerlerde doğal gaz ile veya göreceli olarak temiz maden gazı, çürütücü ve çöp gazı ile çalışan gaz motorları.