IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่อง
  5. 0W-20

0W-20

หากรถยนต์ของคุณต้องการน้ำมันเครื่องความหนืด 0W-20 คาสตรอลนำเสนอหลายตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่และผู้ผลิตรถยนต์

0W-20

เลือกน้ำมัน 0W-20 ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่อง 0W-20 เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าน้ำมันเครื่องเพื่อให้ไหลได้ง่ายเช่นเดียวกับน้ำมันเบอร์ 0 ขณะเครื่องเย็น แต่ยังคงทำงานเหมือนน้ำมันเบอร์ 20 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับการใช้งานปกติ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า แม้ในสภาพอากาศเย็น น้ำมันจะเริ่มไหลผ่านท่อทางเดินน้ำมันเครื่องทันทีเพื่อให้การหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ

 

มีความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่า คำว่า 'W' ในคำอธิบายความหนืดหมายถึงน้ำหนัก ในความเป็นจริง มันย่อมาจาก Winter ในกรณีของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-20 จะหมายความว่าไหลได้ง่ายเหมือนกับน้ำมันเบอร์ 0 ขณะเครื่องเย็น แต่มีความหนาและความหนืดเท่ากับน้ำมันเบอร์ 20 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับปกติ

 

คุณจำเป็นต้องรู้สองสิ่งในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ 1) ความหนืด 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้มีความหนืด 0W-20 และยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต