IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  5. น้ำมันคาสตรอล เอจ

น้ำมันเครื่องคาสตรอล เอจ

คาสตรอล เอจ
 

ปลดล็อกประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

กฎเกณฑ์ด้านการปล่อยมลพิษทั่วโลกที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ในการรักษากำลังของเครื่องยนต์และสมรรถนะตามที่ผู้ขับขี่คาดหวัง

 

คาสตรอล เอจ ได้รับการทดสอบด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อตอบสนองความท้าทายในการรักษาสมรรถนะให้อยู่ในระดับสูงตามที่ผู้ขับขี่คาดหวัง ในขณะที่เทคโนโลยีเครื่องยนต์จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อจำกัดที่ทางกฎหมายกำหนด

 

ถูกแนะนำโดยผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก และปัจจุบันคาสตรอลยังสามารถมอบ สมรรถนะและกำลังได้มากขึ้น โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมือนเดิม¹ กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล เอจ:

  • ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นและอัตราเร่งที่มากขึ้นเพื่อให้คุณวิ่งนำหน้าไปได้ไกลขึ้น²
  • แสดงถึงสมรรถนะที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น
¹สามารถให้กำลังได้มากขึ้นสำหรับการใช้เชื้อเพลิงตามปกติโดยเปรียบเทียบกับความหนืดพื้นฐาน 5W-40 ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการทดสอบเครื่องยนต์ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล เอจ มากกว่า 80% ของพอร์ตโฟลิโอในปี 2021
²แสดงให้เห็นในการทดสอบเครื่องยนต์ของคาสตรอล; ระยะห่างข้างหน้าสัมพันธ์กับความหนืดพื้นฐาน 5W-40 เหนืออัตราเร่งของกำลังขับเคลื่อนบนถนน

เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์

ไม่แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องชนิดใดเหมาะกับคุณใช่ไหม

ใช้เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์ของเรา

group-car-and-recreational-vehicle