IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE CASTROL NEDERLAND WEBSITE VAN CASTROL SMEERMIDDELEN, DIVISIE VAN BP EUROPA SE - BP NEDERLAND
Welkom op de Castrol Nederland website

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
Castrol Smeermiddelen, divisie van BP Europa SE - BP Nederland
Rivium Boulevard 301
2909 LK Capelle a/d IJssel

 

Correspondentie adres:
Postbus 1131
3000 BC Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10-2494444
Faxnummer: +31 (0)10-2491510
E-mail: smeermiddelen@castrol.nl
BTW nummer: NL 801014682B01

 

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden.
Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. Onze privacy-verklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt. Andere Castrol websites kunnen andere algemene voorwaarden hebben. Gelieve daarom alle voorwaarden voor elke website die u bezoekt te controleren.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.


Noch BP Europa SE - BP Nederland, noch de aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.  

HET GEBRUIK VAN LINKS
Noch BP Europa SE - BP Nederland noch aan haar gelieerde maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief de websites via welke u op onze website terecht bent gekomen.  
LINKEN
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Nederland naar deze website een link aan te leggen of hem aan te passen.  
TRADE MARKS
De naam en het logo van Castrol zijn eigendom van Castrol Limited. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van Castrol Limited.  
COPYRIGHT
De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van BP Europa SE - BP Nederland danwel aan haar gelieerde maatschappijen. Alle rechten worden voorbehouden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Nederland is verkregen.  
NIET PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE
Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacy-verklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op welke wijze dan ook te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.  
WELK RECHT IS VAN TOEPASSING OP DEZE WEBSITE?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

 

© 2019 Castrol Limited (ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN)