IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. Latvia
 2. JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Laipni lūdzam castrol.com/uk tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne pieder un to pārvalda Castrol Limited, kura reģistrētā biroja adrese ir: Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, Apvienotā Karaliste.

 

Šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem ir saistoši tālāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi. Pārejot tālāk par šo ekrānu, jūs atzīstat, ka piekrītat tiem. Mūsu Paziņojums par privātumu regulē visu personas datu, ko jūs mums sniedzat, izmantojot šo tīmekļa vietni, izmantošanu. Lai lasītu mūsu Paziņojumu par privātumu, noklikšķiniet uz saites, kas redzama šīs lapas kājenē.

 

Citas Castrol tīmekļa vietnes var saturēt noteikumus un nosacījumus, kas atšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem katrā tīmekļa vietnē, ko apmeklējat.

 

Ja nav norādīts citādi, šajā tīmekļa vietnē atrodamās atsauces uz „Castrol” vai „Castrol Group” nozīmē Castrol Limited un tā meitasuzņēmumus un filiāles.

Castrol Limited nodrošina šo tīmekļa vietni „tādu, kā tā ir” un „tad, kad tā pieejama” un nesniedz attiecībā uz šo tīmekļa vietni vai tās saturu nekādus apliecinājumus vai garantijas. Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija nav izsmeļoša. Neraugoties uz mūsu pūlēm, tā var nebūt precīza, aktuāla vai lietojama kāda konkrēta gadījuma apstākļos. Mēs nevaram uzņemties atbildību par nekādām neprecizitātēm vai trūkumiem šajā tīmekļa vietnē, un tikai jūs pats esat atbildīgs par jebkādiem lēmumiem, kurus jūs pieņemat, pamatojoties uz šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju. Ne Castrol Limited, ne Castrol Group neuzņemas atbildību par nekādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, izrietošiem vai citādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies saistībā ar piekļūšanu šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu, vai tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Neraugoties uz iepriekš minēto, Castrol Limited un Castrol Group joprojām ir atbildīgi par jebkādiem ļaunprātīgiem sagrozījumiem, ko var saturēt šī tīmekļa vietne, kā arī par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība.

 

Lejupielādējot materiālus no šīs tīmekļa vietnes, jūs uzņematies visus ar to saistītos riskus. Castrol Limited negarantē un negalvo, ka šie materiāli nesatur vīrusus, tārpus, Trojas zirgus vai citus destruktīvus kodus. Tikai jūs pats esat pilnībā atbildīgs par savas datorsistēmas un datu aizsargāšanu, izmantojot piemērotus aizsargpasākumus, un jūs pats uzņematies atbildību par visiem izdevumiem, kas var rasties izmantojot pakalpojumus, veicot remontu vai labojumus, kuru nepieciešamību var būt izraisījusi šīs tīmekļa vietnes izmantošana.

 

Šajā tīmekļa vietnē izklāstītos ierobežojumus un izņēmumus piemēro, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.  

Kad mēs šajā tīmekļa vietnē esam snieguši informāciju par Castrol produktiem, tostarp, bet ne tikai produktu datu lapās, materiālu drošības datu lapās un tehnisko datu lapās, ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šī informācija attiecīgo dokumentu izdošanas dienā ir precīza. Tomēr šādu informāciju var skart izmaiņas, kas ieviestas pēc šo dokumentu izdošanas dienas, piemēram, izmaiņas jebkādu produktu sastāvā, to lietošanas metodēs vai prasībās apstiprināt ar jebkuru no šādiem produktiem saistītas specifikācijas. Viena un tā paša Castrol produkta īpašības un specifikācijas dažādās valstīs var atšķirties. Pirms izmantojat jebkādus produktus citādā veidā, nekā norādīts, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo Castrol biroju. Lai izvairītos no šaubām, atbildību par šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju par produktiem regulē noteikumi, kas izklāstīti iepriekš sadaļā „Mūsu atbildība pret jums”.  

Ne Castrol Limited, ne Castrol Group nav atbildīgi par nevienas citas tīmekļa vietnes saturu, tostarp par nevienu tīmekļa vietni, no kuras jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei vai kurai jūs piekļūstat no mūsu tīmekļa vietnes. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar jebkādu šādu tīmekļa vietni vai saitēm.

 

Ja mēs ievietojam hipersaiti uz kādu trešās personas tīmekļa vietni, mēs to darām, jo labticīgi uzskatām, ka šāda tīmekļa vietne satur vai var saturēt materiālus, kas ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes saturu. Šāda hipersaite nenozīmē, ka Castrol Limited vai Castrol Group ir pārlūkojuši vai atzinīgi novērtējuši saistīto trešās personas tīmekļa vietni vai tās saturu. Patiesībā dažos gadījumos hipersaite var savienot jūs ar trešās personas tīmekļa vietni, kas satur uzskatus, kuri ir pretrunā ar tiem, kas pausti mūsu tīmekļa vietnē vai ko citā veidā paudis Castrol Limited vai Castrol Group. Kad izmantojat šādas trešo personu tīmekļa vietnes un kopīgošanas rīkus, var tikt piemēroti atšķirīgi noteikumi un nosacījumi, un mēs iesakām jums iepazīties ar šiem noteikumiem un nosacījumiem pirms lietošanas. Turklāt šādu trešo personu tīmekļa vietņu un kopīgošanas rīku nodrošinātāji var piemērot privātuma politiku un praksi, kas atšķiras no mūsu Paziņojumā par privātumu izklāstīto. Mēs iesakām jums iepazīties ar šādu nodrošinātāju privātuma politiku un praksi un šaubu vai jautājumu gadījumā sazināties ar viņiem.

Castrol nosaukums un Castrol logotips ir Castrol Limited piederošas reģistrētas preču zīmes, kas izmantotas saskaņā ar licenci. Jebkādas citas preču zīmes, produktu nosaukumi un uzņēmumu nosaukumi vai logotipi, kas izmantoti šajā tīmekļa vietnē, ir vai nu to attiecīgo īpašnieku vai Castrol Limited īpašums. Ar šo netiek piešķirtas nekādas atļaujas vai licences (tiešas vai netiešas) attiecībā uz šādu preču zīmju, noformējuma, produktu nosaukumu vai logotipu izmantošanu, un šāda izmantošana var būt to īpašnieka tiesību pārkāpums.

Autortiesības uz saturu un lejupielādējamajiem materiāliem, ko satur šī tīmekļa vietne, pieder Castrol Limited, Castrol Group vai trešajām personām. Visas tiesības paturētas. Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, Apvienotā Karaliste.

 

Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam jums veidot šīs tīmekļa vietnes kopijas vietnes aplūkošanas laikā kā nepieciešamas gadījuma darbības; un jūs varat izdrukāt savām personiskajām vajadzībām tik daudz no vietnes satura, cik var uzskatīt par samērīgu izmantošanai privātām vajadzībām. Jebkāda cita izmantošana ir stingri aizliegta. Aizliegts iekļaut šo tīmekļa vietni vai izvietot saiti uz kādu no tās lapām, izņemot sākumlapu, bez mūsu skaidri izteiktas, rakstiskas atļaujas.

Ja jūs (un personas, kuras rīkojas jūsu vārdā) sniedzat mums informāciju vai dalāties ar koncepcijām, zinātību vai idejām, jūs piekrītat, ka mums ir neierobežotas tiesības uz šo informāciju, nemaksājot par to jums vai citām personām, un ka mēs varam izmantot šo informāciju jebkādā veidā pēc saviem ieskatiem; tas neattiecas uz personas datiem, ar kuriem mēs rīkosimies saskaņā ar šajā tīmekļa vietnē atrodamo Paziņojumu par privātumu. Šāda informācija tiks uzskatīta par nekonfidenciālu un ar īpašuma tiesībām neaizsargātu.

 

Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka jebkāda būtiska informācija (tostarp, bet ne tikai dati, teksts, programmatūra, mūzika, skaņa, fotoattēli, attēli, video, ziņojumi vai jebkādi citi materiāli), ko jūs izvietojat tīmekļa vietnē vai pārsūtāt, izmantojot tīmekļa vietni, ir patiesa un precīza, ka tā nav maldinoša un ir sniegta labticīgi un ka jums ir tiesības šo informāciju izvietot vai pārsūtīt.

 

Mēs paturam tiesības (bet neuzņemamies pienākumu) pēc saviem ieskatiem nepieņemt vai dzēst jūsu saturu, kā arī bez brīdinājuma īslaicīgi vai neatgriezeniski liegt jums piekļuvi tīmekļa vietnei, ja jūs pārkāpjat vai mēģināt pārkāpt šīs tīmekļa vietnes noteikumus un nosacījumus.  

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs nedrīkstat:

 • apzināti izplatīt vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitējoši;
 • mēģināt neatļauti piekļūt mūsu tīmekļa vietnei, serverim, kurā mūsu tīmekļa vietne tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietni;
 • iejaukties jebkādā sistēmā, datos vai informācijā, kā arī to pārtvert vai izgūt;
 • publicēt tīmekļa vietnē, nosūtīt tai pa e-pastu vai izvietot saites uz vai citādi pārsūtīt vai izmantot tīmekļa vietni jebkādu nelikumīgu, kaitīgu, aizskarošu, neslavu ceļošu vai citu nevēlamu materiālu vai materiālu, kurus Castrol nevēlas ļaut izvietot tīmekļa vietnē vai pārsūtīt, izmantojot to, izplatīšanai;
 • publicēt, nosūtīt pa e-pastu vai kā citādi pārsūtīt attēlus, programmatūru, tekstu vai citus materiālus, ko aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai autortiesības, preču zīmju tiesības un tiesības uz privātumu, ja vien jūs pats neesat šo tiesību īpašnieks vai valdītājs vai neesat ieguvis visas nepieciešamās atļaujas, lai šīs darbības veiktu;
 • veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti vai regulējums, un/vai veicināt šādu rīcību;
 • veikt darbības, kas var laupīt vai traucēt tīmekļa vietnes darbinātspēju;
 • uzdoties par citu personu vai organizāciju vai jebkādā citā veidā maldināt par savu identitāti vai piederību;
 • nodarboties ar preču vai pakalpojumu mārketingu vai reklamēšanu;
 • palīdzēt vai ļaut citām personām nodarboties ar iepriekš minētajām darbībām.
   

Tīmekļa vietne var saturēt sadaļas, kurās lietotāji sazinās savā starpā, tostarp, bet ne tikai blogus, ziņojumdēļus, kalendārus, tērzētavas vai personiskās tīmekļa lapas.

 

Castrol ir tiesības (bet nav pienākuma) pārraudzīt vai pārskatīt jebkuru tīmekļa vietnes daļu, tostarp arī lietotāju saziņas apgabalus. Castrol, vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma var pārskatīt, dzēst vai jebkādā citā veidā bloķēt jebkuru publicēto materiālu. Castrol nekādā veidā neatbild par šajos apgabalos izvietoto saziņu, izņemot atbildību, kas izklāstīta šo noteikumu un nosacījumu sadaļā „Mūsu atbildība pret jums.”

 

Iesniedzot tīmekļa vietnei jebkādu saturu, jūs piešķirat Castrol neierobežotas tiesības un atļauju izmantot iesniegto saturu vai jebkuru tā daļu, kā arī jūsu vārdu, attēlu, izskatu, balsi, nodarbošanos, biogrāfijas datus un jebkādu citu informāciju, ko jūs sniedzat Castrol, jebkurā pasaules vietā, jebkurā laikā, jebkādā veidā, jebkādos plašsaziņas līdzekļos vai norises vietā (šobrīd zināmā vai nākotnē radītā) un jebkādiem likumīgiem nolūkiem, tostarp, bet ne tikai Castrol produktu un pakalpojumu reklamēšanai, popularizēšanai un tirdzniecības veicināšanai.

Šīs tīmekļa vietnes lapās sniegtā informācija, materiāli un saturs var tikt mainīti jebkurā laikā, jūs par to neinformējot. Jebkurā laikā var tikt veiktas izmaiņas arī šīs tīmekļa vietnes noteikumos un nosacījumos. Jūs piekrītat regulāri pārskatīt noteikumus un nosacījumus, un, turpinot piekļūt šai tīmekļa vietnei vai to izmantot, jūs apliecināt, ka piekrītat visām izmaiņām. Daži no noteikumiem, kas iekļauti šajos noteikumos un nosacījumos, var arī tikt aizstāti ar noteikumiem vai paziņojumiem, ko publicē citviet šajā tīmekļa vietnē.

To, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni un no tās lejupielādētos materiālus, kā arī šo noteikumu un nosacījumu darbību regulē saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas var rasties sakarā ar to, ka izmantojat šo tīmekļa vietni, ietilpst Anglijas un Velsas tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.

 

Ja kāda kompetenta iestāde lemj, ka kādi noteikumi, kas iekļauti šajos noteikumos un nosacījumos, vai to daļa ir jebkādā mērā nederīgi, nelikumīgi vai nepiemērojami, šāds noteikums attiecīgajā mērā jāizslēdz no pārējiem noteikumiem, kas paliek derīgi un piemērojami, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

Autortiesības © Castrol Limited 2020