IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. MĀJAS
  2. PAR CASTROL

MŪSU STĀSTS

Kustība ir svarīgs mūsdienu dzīves elements, un to pašu var teikt par tehnoloģijām, kas šo kustību padara iespējamu, sākot ar motoriem mūsu automobiļos un beidzot ar iekārtām rūpnīcās.

Castrol stāsts

Mērķa apziņa

Galvenās tendences, kas veicina pārmaiņas visā pasaulē, piemēram, digitalizācija un urbanizācija, tikai paātrina un pastiprina mūsu paļaušanos uz aizvien sarežģītākiem un progresīvākiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Šajā pārmaiņu laikā patērētāji un uzņēmumi pieprasa ilgtspējīgāku pieeju gan attiecībā uz produktiem, ko viņi pērk, gan attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko viņi lieto. Raizes par klimata pārmaiņām, gaisa kvalitāti un resursu izsīkumu rada būtisku nepieciešamību rīkoties ilgtspējīgāk.

 

Lai nodrošinātu, ka varam paļauties uz pastāvīgi mainīgo tehnoloģiju efektivitāti un uzticamību, kā arī lai izmantotu šīs tehnoloģijas klientu vēlmju apmierināšanai ilgtspējīgā veidā, ir vajadzīgs partneris, kuram var uzticēties gan šodienas realitātē, gan nākotnes iespēju priekšā. Castrol eksperti veido attiecības ar mūsu klientiem visā pasaulē, izmantojot mūsu līdzšinējos panākumus inovāciju jomā, lai palīdzētu rast risinājumus viņu izaicinājumiem. Izmantojot BP resursus un strādājot ciešā sadarbībā ar uzticamu partneru tīklu, mēs paātrinām pāreju uz mazoglekļa produktiem.

 

Uzņēmums Castrol tika dibināts ar mērķa apziņu. Pēc vairāk nekā 120 gadiem mūsu uzņēmējdarbību joprojām veido mūsu kā pirmatklājēju un novatoru, kas paredz uz priekšu un apmierina klientu vajadzības, mantojums. Mēs veltām daudz laika, lai saprastu, ar kādiem izaicinājumiem saskaras mūsu klienti, un sadarbojamies ar viņiem, lai rastu labākus risinājumus.

Mūsu pirmatklājēju pieeja ir tieši tāda pati arī attiecībā uz ilgtspējības un pārejas uz mazoglekļa produktiem veicināšanu, vai tā būtu mūsu produktu pilnveidošana, lai palīdzētu samazināt emisijas un uzlabot elektriskajos/hibrīda automobiļos vai vēja turbīnās atrodamo strauji attīstošo tehnoloģiju efektivitāti un drošumu, vai robotizētu ražošanas līniju ierīkošana.

 

Pārmaiņu ritms kļūst aizvien straujāks, un tieši tāpēc mēs pastāvīgi pielāgojam tam savus uzņēmējdarbības modeļus. Mēs uzņēmumā Castrol lepojamies ar savā nozarē labāko zinātību un kompetenci, vienlaikus apzinoties, ka varam attīstīties un kļūt vēl labāki. Mēs pārveidojam savas digitālās iespējas, lai varētu saglabāt šīs nozares līdera pozīcijas attiecībā uz zinātību un kompetenci, ar mērķi palīdzēt saviem klientiem un partneriem rast labākus risinājumus.

 

Tomēr attīstoties un pilnveidojoties mēs apzināmies, ka nespēsim sniegt atbildes uz visiem jautājumiem. Iedvesmojoties no Castrol izgudrotāju un radošās sadarbības gara, mēs turpinām strādāt ar mūsu partneriem, lai vēl vairāk padziļinātu mūsu zinātību un spēju palīdzēt saviem klientiem būt gataviem iespējām, ko tiem pavērs rītdiena.

 

Mēs tiecamies būt šķidrumu inženierijas un tehnoloģiju partneris šodienas realitātē un rītdienas iespēju priekšā, radot novatoriskus risinājumus pasaulei, kas atrodas nemitīgā kustībā.