IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. MOOTORIÕLID JA VEDELIKUD AUTODELE
  3. MOOTORIÕLID
  4. MOOTORIÕLIDE VISKOOSSUSKLASSID

MOOTORIÕLIDE VISKOOSSUSKLASSID

Sõnaga viskoossus kirjeldatakse seda, kui lihtsasti mootoriõli voolab. Siin selgitame, mida sellised kirjeldused nagu 0W-20 ja 5W-40 tegelikult tähendavad.

Mootoriõlide viskoossusklassid

Mida viskoossuse numbrid tähendavad?

Õli viskoossust mõõdetakse selle järgi, kui suur on selle takistus voolamisele. Õli viskoossust määratlevad kaks numbrit. Esimene number lõppeb tähega „W“, mis tähistab sõna „talv“. See mõõt näitab, milline on õli voolavus külmalt (näiteks mootori käivitamisel). Teise numbri määrab ära see, kuidas voolab õli mootori tavapärasel töötemperatuuril.

 

Mida väiksem on number, seda paremini õli voolab. Seega voolab 5W-30 õli käivitamistemperatuuridel lihtsamini kui 10W-30 õli ja 10W-30 voolab mootori tavalisel töötemperatuuril lihtsamini kui 10W-40 õli. See on oluline seetõttu, et mootoriõlid muutuvad jahtudes paksemaks ja kuumutades vedelamaks. Vedelad väheviskoossed õlid voolavad kergemini ja kaitsevad mootori osi madalal temperatuuril. Paksud, suure viskoossusega õlid aga säilitavad reeglina kelme tugevuse paremini ja kaitsevad mootoreid kõrgel temperatuuril.