Dầu động cơ

CASTROL CRB 15W40 & 20W50 CF-4

Kéo dài gấp đôi tuổi thọ động cơ.
Sản phẩm khởi đầu để tiếp cận dòng sản phẩm kỹ thuật cao của Castrol

CASTROL CRB TURBO + CH-4 15W-40 & 20W50

Phát huy tối đa năng suất cho động cơ tăng áp.
Nhãn hàng tiên phong trong phân khúc động cơ tăng áp

CASTROL VECTON CI-4 15W40

Tăng 20% hiệu suất động cơ.
Dầu nhớt động cơ diesel hạng nặng tính năng cao được pha chế với công nghệ độc đáo System 5TM của Castrol