Castrol Aircol SR

Castrol Aircol SR là dầu máy nén khí tổng hợp PAO (polyalphaolefin) chất lượng cao được thiết kế cho các máy nén khí trục vít.

Dầu này thích hợp cho các máy nén khí trục vít ngập dầu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ khí nén rất cao (trên 100°C).
Chúng cũng thích hợp cho các máy nén khí vận hành trong điều kiện bình thường với nhiệt độ khí xả tối đa dưới 100°C theo định nghĩa của ISO 6743:2003. Trong điều kiện này, Castrol Aircol SR có thể dùng với thời gian thay dầu đến 8.000 giờ. Với những tính năng trên, Castrol Aircol SR là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.