Castrol Iloquench 395

Castrol Iloquench 395 là sản phẩm được pha chế từ dầu gốc khoáng parafin tinh chế bằng dung môi, các chất làm nguội gia tốc, các phụ gia xử lý bề mặt và các phụ gia chống ô-xi hóa bền nhiệt.
Sự phối hợp giữa các loại dầu gốc và phụ gia chất lượng cao đảm bảo cho bề mặt chi tiết tôi sáng hơn, không bị bám các chất cặn các-bon như khi sử dụng các loại dầu tôi gia tốc giá thành thấp.

Iloquench 395 được sử dụng để tôi các loại thép các-bon trung bình và thép hợp kim thấp. Tôi các loại bu-lông đai ốc sau khi thấm các-bon và các loại thép đàn hồi.