Castrol Ilocut 603

Castrol Ilocut 603 là dầu cắt không pha, gốc khoáng đã được lưu huỳnh hóa, được sử dụng trong các nguyên công nặng tải.
Ilocut 603 thường được sử dụng trên các máy tiện tự động nhiều trục, máy tiện bán tự động và máy tiện rơ-vôn-ve. Chúng rất thích hợp cho các nguyên công lăn răng, bào răng, cà răng, cắt răng định hình và gia công ren. Loại dầu này cũng được sử dụng như một loại dầu chồn nguội đầu bu-lông.