Castrol Ilocut 154

Castrol Ilocut 154 là dầu gia công kim loại không pha nước, không chứa clo, tính năng gia công trung bình, có hệ phụ gia nhiều este và lưu huỳnh không hoạt tính, không làm ố các kim loại màu.
Ilocut 154 dùng được cho nhiều nguyên công gia công bao gồm tiện cao tốc trên các máy tiện tự động cũng như hầu hết các nguyên công gia công tổng quát.
Ilocut 154 thích hợp dùng cho thép hợp kim trung bình cũng như các hợp kim đồng và nhôm.