Castrol Anvol SWX

Castrol Anvol SWX là dầu thủy lực loại HFDU gốc polyol ester phù hợp cho các hệ thống thủy lực có yêu cầu tính năng bôi trơn cao và yêu cầu chống cháy theo tiêu chuẩn Factory Mutual Category 1.
Anvol SWX được dùng trong công nghiệp chế tạo ở nơi có nguy cơ cháy cao như xưởng cán nóng, đánh cuộn, làm ống và đúc liên tục. Chúng được thiết kế để làm việc trong các hệ thống thủy lực chịu áp suất đến 7.500 psi. Castrol Anvol SWX là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.