Dầu Truyền Động Xe Và Thiết Bị Cơ Giới | Castrol Việt Nam

CASTROL TRANSMAX OFFROAD

Castrol Transmax Offroad là dầu truyền động đặc chế cho thiết bị cơ giới, dành cho các ứng dụng sau đây:
- Hệ thống truyền động thủy động.
- Hệ thống truyền động trực tiếp.
- Hệ thống phanh ngâm trong dầu.
- Bộ truyền lực cuối và vi sai.