DUNG DỊCH LÀM MÁT

Castrol Radicool Premix

Dung dịch làm mát pha sẵn
Giải nhiệt cho động cơ và bảo vệ hệ thống làm mát