CASTROL ACTIV

SẢN PHẨM

Bảo vệ liên tục cho xe của bạn. Castrol Activ giống như một vệ sĩ thường trực 24x7 bảo vệ xe máy/xe tay ga của bạn trước những lần đi lại căng thẳng hàng ngày trong thành phố. Công nghệ vượt trội của sản phẩm tạo ra Bảo vệ liên tục toàn thời gian cho động cơ xe máy / xe tay ga của bạn.