KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ & PHÁT KIẾN
  3. DẦU MỠ NHỜN CÔNG NGHIỆP
  4. TECHNICLEAN XBC

CASTROL TECHNICLEAN XBC

Techniclean XBC có thể được tái chế trở lại hệ thống gia công kim loại mà không ảnh hưởng đến chất lượng gia công.

Castrol Techniclean XBC

TECHNICLEAN: PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ TẨY RỬA KIM LOẠI CHÍNH XÁC

Tẩy rửa công nghiệp là bản chất của các quy trình gia công kim loại, nhưng công đoạn này dẫn đến chất thải tẩy rửa sinh ra nhiều và tiêu thụ nước quá mức. Techniclean giúp giải quyết cả hai vấn đề này.

 

Mỗi quy trình gia công kim loại đòi hỏi một giai đoạn tẩy rửa công nghiệp sau khi gia công. Tuy nhiên, chất làm mát chắc chắn sẽ lan vào dung dịch tẩy rửa, giảm tuổi thọ của bồn và dẫn đến lãng phí. Techniclean giải quyết vấn đề này thông qua khả năng được tái chế trở lại hệ thống gia công kim loại mà không ảnh hưởng đến chất lượng gia công.

 

Tẩy rửa công nghiệp là công đoạn không thể thiếu đối với mọi quy trình gia công kim loại, từ sản xuất ô tô đến hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, công đoạn này cơ bản này cũng gây ra vấn đề phức tạp.

 

Quý vị phải chịu áp lực liên tục nhằm giảm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường; hai mục tiêu kinh doanh khó có thể dung hòa được với chi phí và sự lãng phí do hầu hết các bộ làm sạch công nghiệp gây ra.

 

Xét cho cùng, với bộ làm sạch công nghiệp truyền thống, các thành phần dung dịch làm mát khó bị loại bỏ khỏi chất lỏng tẩy rửa, dẫn đến giảm tuổi thọ của bồn, chưa kể chi phí bảo trì và xử lý cao.

CÔNG NGHỆ TECHNICLEAN CÓ THỂ HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BẠN

TECHNICLEAN MÔ PHỎNG LẠI QUÁ TRÌNH BẰNG CÁCH TÁI CHẾ CHẤT TẨY RỬA

Dòng chất tẩy rửa gốc dung môi và nước Techniclean cho phép làm sạch chính xác các bộ phận được gia công kim loại trong một loạt các hệ thống tẩy rửa.

 

Trong khi các chất tẩy rửa công nghiệp khác chỉ có thể bị loại bỏ, các chất tẩy rửa như Techniclean XBC có thể được quay trở lại hệ thống làm mát mà không gây ra vấn đề về hiệu suất.

 

Điều này làm giảm khối lượng chất thải, do Techniclean liên tục được tái sử dụng. Nó cũng giúp giảm tiêu thụ nước và chi phí vận hành, nhờ việc giảm xử lý chất thải và sử dụng nước sạch.

 

Khi độ sạch của các bộ phận sau quá trình làm sạch là điều tối quan trọng, nhưng quý vị cũng cần giảm mức tiêu thụ nước, chi phí gia công và tẩy rửa. Techniclean giúp quý vị đạt được điều đó.

CASTROL TECHNICLEAN 80 XBC

Castrol Techniclean 80 XBC là dung dịch tẩy rửa gia công kim loại hiệu suất cao với hiệu suất khử nhũ tương tuyệt vời cho phép dễ dàng vớt xỉ nổi và tuổi thọ bồn kéo dài.

 

Được thiết kế để tương thích cao với dung dịch cắt Castrol Alusol và Hysol XBB, Techniclean 80 XBC có thể được tái chế thành hệ thống dung dịch cắt khi hết tuổi thọ tẩy rửa mà không ảnh hưởng đến hiệu suất – giảm đáng kể việc tiêu thụ nước và chi phí xử lý dung dịch tẩy rửa được sử dụng.

 

Techniclean 80 XBC được điều chế mà không có chất diệt khuẩn giải phóng boron hoặc formaldehyd, và chứa MEA (monoethanolamine).

CASTROL TECHNICLEAN 90 XBC

Castrol Techniclean 90 XBC là dung dịch tẩy rửa gia công kim loại tính năng cao với hiệu suất khử nhũ tương tuyệt vời cho phép dễ dàng vớt xỉ nổi và tuổi thọ bồn kéo dài.

 

Được thiết kế để tương thích cao với dung dịch cắt Castrol Alusol và Hysol XBB, Techniclean 90 XBC có thể được tái chế thành hệ thống dung dịch cắt khi hết tuổi thọ tẩy rửa mà không ảnh hưởng đến hiệu suất – giảm đáng kể việc tiêu thụ nước và chi phí xử lý dung dịch tẩy rửa được sử dụng.

 

Techniclean 90 XBC được điều chế mà không có chất diệt khuẩn giải phóng boron hoặc formaldehyd, và chứa MEA (monoethanolamine).