KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ & PHÁT KIẾN
  3. DẦU MỠ NHỜN CÔNG NGHIỆP
  4. PERFORMANCE BIO
  5. TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Castrol Industrial có truyền thống lâu đời về quyên góp từ thiện.

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công dân doanh nghiệp tốt thông qua hoạt động hỗ trợ các tổ chức và cá nhân nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp và lâu dài.

 

QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

Năm 2012 Castrol Industrial Bắc Mỹ đã trích quỹ và cấp cho mỗi nhân viên một khoản tiền để họ có thể tự do quyên góp từ thiện. Sáng kiến này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai vai trò, trong đó nhân viên đóng vai trò là người tham gia còn doanh nghiệp đóng vai trò là hậu phương vững chắc. Chúng tôi rất vui mừng vì đã có thể quyên góp cho các tổ chức quy mô lớn trên toàn cầu cũng như các tổ chức cộng đồng quy mô nhỏ ở địa phương.

 

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

Những cá nhân tham gia Hội nghị Kinh doanh Quốc gia do Castrol Industrial tổ chức đều dành thời gian bồi dưỡng và cống hiến cho cộng đồng tổ chức hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị, có hơn 100 người tham dự đã dành ra hơn 500 giờ cung cấp dịch vụ thực tiễn cho các tổ chức đối tác.

 

TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Bằng cách trao cho nhân viên cơ hội tự do quyên góp từ thiện cho các tổ chức hoặc cá nhân, đại gia đình Castrol đã cùng nhau Tạo nên Sự Khác biệt trên toàn thế giới mỗi năm. Điển hình như nhân viên Alexandra Coello đã dành khoản trích quỹ của Castrol Industrial để quyên góp cho Mạng lưới Hành động vì Ung thư Tuyến tụy trong thời gian tham gia hành trình 5k tại Washington, DC.