KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ & PHÁT KIẾN
  3. DẦU ĐỘNG CƠ CASTROL
  4. CASTROL MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC

Castrol MAGNATEC với các phân tử thông minh sẽ giúp bảo vệ động cơ ô tô của bạn khi khởi động máy. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng và 75% hao mòn động cơ xảy ra vào lúc này. Bảo vệ tức thì ngay từ khi khởi động.

Castrol MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC

Castrol MAGNATEC với các phân tử thông minh sẽ giúp bảo vệ động cơ ô tô của bạn khi khởi động máy. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng và 75% hao mòn động cơ xảy ra vào lúc này.

 

Các phân tử thông minh trong Castrol MAGNATEC được chế tạo đặc biệt để bám vào các bộ phận động cơ quan trọng giúp giảm* đáng kể hao mòn động cơ. 

 

Khi động cơ dừng, dầu sẽ chảy ngược trở lại bình chứa, nhưng phân tử thông minh Castrol MAGNATEC thì không. Các phân tử này bám vào các bộ phận quan trọng của động cơ như nam châm, cung cấp thêm một lớp bảo vệ ngay từ khi khởi động và trong suốt quá trình khởi động. Bảo vệ tức thì ngay từ khi khởi động.