KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ & PHÁT KIẾN
  3. DẦU ĐỘNG CƠ CASTROL
  4. CASTROL EDGE

CASTROL EDGE

Castrol EDGE là sản phẩm dầu động cơ tiên tiến nhất của Castrol - sản phẩm được thiết kế dành cho tay lái mong muốn xe vận hành tốt nhất.

CASTROL EDGE VỚI CÔNG NGHỆ FLUID TITANIUM
* Theo trung bình, làm tròn đến số nguyên gần nhất. So sánh với cùng loại dầu không có Fluid TITANIUM. Các sản phẩm đã qua kiểm tra chiếm 75% của các sản phẩm bán ra năm 2017.