KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360
  3. GIẢM THIỂU CHẤT THẢI

GIẢM THIỂU CHẤT THẢI

path360 image about saving waste

 

Castrol đặt mục tiêu giảm 50% lượng chất thải nhựa¹ vào năm 2030 và tiếp tục giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và bảo vệ tài nguyên nước.

 

Chúng tôi tin rằng giá trị tạo nên sự khác biệt lớn nhất mà chúng tôi có thể tạo ra là bằng việc hợp tác chặt chẽ với khách hàng, đối tác của chúng tôi và giúp họ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
 

Sản phẩm Castrol có thể giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và bảo vệ tài nguyên nước. Chúng tôi chú trọng vào các giải pháp hiệu quả nhằm phát huy tối đa các lợi ích này. Đồng thời, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hỗ trợ những lĩnh vực mới đang phát triển như năng lượng tái tạo và phương tiện giao thông điện.

 
¹Để tăng cường hiệu quả trong thiết kế và quản lý bao bì nhựa trong suốt vòng đời sản phẩm một cách có trách nhiệm, Castrol xác định lượng chất thải nhựa là lượng nhựa nguyên sinh có trong mỗi lít bao bì không được tái chế, lấy mốc tiêu chuẩn từ chỉ số năm 2019.
patch360 image describing 3 areas of focus
Tìm hiểu thêm về thiết kế bao bì mới của Castrol vì một tương lai bền vững hơn qua video bên dưới:
path360 image used as page break

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG path360 ĐẶT RA 3 lĩnh vực trọng tâm: