KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360
  3. GIẢM PHÁT THẢI CARBON

GIẢM PHÁT THẢI CARBON

image about reducing carbon

CASTROL ĐẶT MỤC TIÊU GIẢM 50% CƯỜNG ĐỘ PHÁT THẢI CARBON RÒNG TRÊN MỖI LÍT SẢN PHẨM VÀO NĂM 2030 SO VỚI MỐC 2019

Castrol xác định cường độ phát thải carbon ròng của sản phẩm bằng cách đo lượng phát thải của công ty (phát thải thuộc phạm vi 1, 2 và 3)*, trừ đi lượng phát thải không liên quan đến sản phẩm (ví dụ như phát thải từ việc đi công tác và các dịch vụ chuyên môn) và lượng khí thải đã được bù trừ và loại bỏ trong năm đó chia cho mức doanh số hàng năm.

 

Các kế hoạch giảm phát thải carbon của chúng tôi bao gồm các hoạt động triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị: nghiên cứu các cơ hội chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đối với các cơ sở của chúng tôi, hợp tác với các nhà cung cấp trong việc kết hợp nguyên liệu thô có lượng phát thải carbon thấp hơn trong suốt vòng đời vào danh mục sản phẩm, khám phá các lựa chọn giúp thúc để sự thay đổi trong quá trình thu gom và xử lý dầu đã qua sử dụng tại các thị trường trọng điểm đồng thời giảm nhựa bao bì và tối ưu hóa khâu phân phối sản phẩm. 

image about reducing carbon footprint
* Theo Chuẩn Mực Báo Cáo và Kế Toán cho Doanh Nghiệp theo Tiêu Chuẩn về Khí Nhà Kính (GHG Protocol) (như phát thải từ hoạt động năng lượng được mua, quá trình sản xuất, vận chuyển, sử dụng sản phẩm và xử lý chất thải)
Tìm hiểu thêm về những hoạt động mà chúng tôi đang tiến hành nhằm giảm phát thải carbon qua video dưới đây:
GIẢM PHÁT THẢI CARBON
How offsetting works
path360 image used as page break

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360 ĐẶT RA 3 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM: