KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360
  3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

image about improving peoples lives

CASTROL KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO NGƯỜI DÂN TRÊN TOÀN CẦU. CHÚNG TÔI ĐÃ HIỆN THỰC HOÁ SỨ MỆNH NÀY QUA CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HÒA CARBON.

Chúng tôi đã và đang hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên toàn thế giới. Kể từ năm 2014, chúng tôi đã hỗ trợ các chương trình bù trừ carbon và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho hơn 1,8 triệu người.

Với vai trò là nhà sản xuất, phân phối và tiếp thị hàng đầu thế giới về dầu nhớt và mỡ bôi trơn cao cấp, Castrol mong muốn tạo ra sự khác biệt thực sự và lâu dài cho cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người. Với  hơn 5.000 nhân viên hoạt động trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ  với quy mô lớn cho hầu như tất cả các mục đích dinh hoạt hàng ngày, thương mại, máy móc, phương tiện di chuyển, công nghiệp, hàng hải, hàng không, thăm dò và sản xuất dầu khí.

 

Chương trình giảm thiểu và bù trừ lượng phát thải carbon liên quan đến các sản phẩm trung hòa carbon đã được chứng nhận của chúng tôi không chỉ hỗ trợ các dự án trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu, loại bỏ hoặc tránh phát thải mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.


Kể từ năm 2014,  thông qua Chương trình bp Target Neutral, Castrol đã hỗ trợ các chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của hơn 1,8 triệu người* , bằng việc giúp họ cải thiện sức khỏe, tạo việc làm ổn định, hỗ trợ đào tạo về bình đẳng giới.

Một ví dụ điển hình về các dự án của bp Target Neutral mà Castrol đầu tư là dự án bếp nấu ăn tại Mexico. Dự án này đã giúp trang bị cho người dân khu vực nông thôn tại Mexico 37.000 bếp nấu cải tiến hiệu quả hơn đáng kể so với bếp hở, tiết kiệm củi đốt và nhiên liệu, giảm ô nhiễm không khí trong nhà và cải thiện sức khỏe đường hô hấp cho người dân. Dự án này đã cắt giảm gần 92.000 tấn khí CO2 tương đương phát thải ra môi trường mỗi năm. 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Danh mục đầu tư các dự án bù trừ carbon | bp Target Neutral và tìm hiểu thêm về Chương trình Trung hòa carbon của Castrol

 

* căn cứ theo dữ liệu được cung cấp từ các dự án bù trừ carbon và công bố tại CDM, báo cáo thẩm định và đánh giá tác động theo Tiêu chuẩn Vàng (Gold Standard) và Tiêu chuẩn carbon được thẩm định (Verified Carbon Standards) - Chương trình Trung hòa carbon cùng Castrol

** Tìm hiểu thêm về những hoạt động mà chúng tôi đang tiến hành nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân qua video dưới đây:
image of group of people smiling

Tìm hiểu thêm về hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống của Castrol qua video dưới đây:

PATH360 –  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
path360 image used as page break

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG path360 ĐẶT RA 3 MỤC TIÊU CỐT LÕI: