KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PATH360
  3. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HÒA CARBON

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HÒA CARBON

Castrol® - một thương hiệu thuộc Tập đoàn bp, chuyên điều chế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu nhớt Castrol từ hydrocarbon. Cộng đồng khoa học toàn cầu đã đạt sự đồng thuận rằng carbon dioxide (CO2) và các khí thải khác phát sinh từ việc sử dụng hydrocarbon, bao gồm việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, là nhân tố góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, thường được gọi là biến đổi khí hậu. Castrol thừa nhận sự đồng thuận mang tính khoa học này nhưng cũng công nhận vai trò của sản phẩm dầu nhớt trong việc hỗ trợ hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng ngày.

 

Castrol đang triển khai các hoạt động bù trừ carbon cho sản phẩm đạt trung hòa carbon theo Tiêu chuẩn PAS2060. Khi sử dụng sản phẩm dầu nhớt trung hòa carbon cho xe cộ hoặc máy móc công nghiệp, một lượng carbon sẽ phát thải vào khí quyển trong vòng đời sản phẩm - dù là dưới hình thức tổn hao trong quá trình sử dụng hay  được đốt cháy ở cuối vòng đời sản phẩm.

 

Bù trừ carbon là một hành động hay hoạt động (như trồng cây hoặc cô lập carbon) giúp bù lại lượng carbon hoặc các loại khí khác đã được phát thải vào khí quyển. Nói cách khác, bù trừ carbon là giải pháp bù đắp khí thải bằng cách giảm lượng carbon tương đương ở nơi khác. Chương trình bù trừ carbon của Castrol giúp hỗ trợ triển khai nhiều dự án khác nhau hiện bao gồm dự án lắp đặt bếp nấu tại Mexico và dự án bảo vệ và trồng rừng tại Zambia. Những dự án này không chỉ giảm phát thải carbon mà còn tạo sinh kế giúp hoàn thành Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

 

Xin lưu ý rằng chương trình bù đắp carbon sẽ không thay đổi, hoặc giảm lượng phát thải khí CO2 từ bất kỳ quá trình đốt cháy sản phẩm nào của Castrol cũng như không đảm bảo chắc chắn rằng việc bù trừ carbon có ảnh hưởng lớn đối với hành tinh.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về biến đổi khí hậu, vui lòng truy cập website:  https://www.ipcc.ch/

 

Để biết thêm thông tin về bp và biến đổi khí hậu, vui lòng truy cập: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html