KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. DẦU KHÍ
  3. LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN GIA CASTROL

LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN GIA CASTROL

To order products and RFQ requests please contact your regional Customer Services Centre:

 

Europe, Caspian & Africa:

Email: offshore@castrol.com

Tel.: +4402034019666

 

Norway & Nordics:

Email: marineorder@castrol.com

Tel.: +4722511221

 

USA and Latin America:

Email: castroloffshoreamericas.orders@castrol.com

Tel.: +18006101873

 

Brasil:

Email: OrdemCastrolAEBrasil@bp.com

Tel.: +551141337835

 

Malaysia and Singapore:

Email: PGOOrders@se1.bp.com

Tel.: +6564297301

 

China:

Email : rshamarinedm@se1.bp.com

Tel.: +862138605169

 

Indonesia:

Email : castrolindorder@se1.bp.com

Tel.: +6278548711

 

Middle East (UAE):

Email: pgomeorders@bp.com

Tel.: +97143317999      

 

India (Mumbai):

Email: pgo.india@castrol.com

Tel.: +912261708176; +912261708223

 

Vietnam:

Email: castrolVietnamOrders@bp.com ;Truongthituyet.trinh@bp.com

Tel.: +84838219153 #8225

 

Thailand:

Email: sudkanueng.chumrit@se1.bp.com; paiboon.khengcharoen@se1.bp.com

Tel.: +66847512739; +66818176182

 

Korea:

Email: jenny.jang@se1.bp.com

Tel.: + 82234793887

 

Australia:

Email: castroloffshore@castrol.com.au

Tel.: +61396695131

Toll free tel.: 1300722 088

Fax: +61396697768

 
For Marketing Requests contact GMEMarketingRequests@castrol.com
 
For technical questions and support please contact our Technical Engineers: