KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE MÁY
  3. BẢO DƯỠNG XE MÁY
  4. TÁI CHẾ DẦU XE MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

TÁI CHẾ DẦU XE MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Dầu xe máy đã qua sử dụng là một mối đe dọa đáng kể đến môi trường nếu không được tái chế. Sau đây là phương pháp đảm bảo dầu động cơ xe máy được thải bỏ an toàn.

Tái chế dầu xe máy đã qua sử dụng

Tái chế dầu xe máy đã qua sử dụng

Trong trường hợp bạn tự thay dầu động cơ xe máy thì bạn phải có trách nhiệm thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng cách.

 

Tại Castrol, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua hoạt động tái chế dầu động cơ đã qua sử dụng. Trong thực tế, tập đoàn Castrol đã và đang tìm biện pháp đảm bảo mỗi ounce dầu động cơ đã qua sử dụng đều được tái chế và tái tinh chế. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại www.nexcel.co.uk

 

Bạn cũng có thể tham gia thông qua việc chịu trách nhiệm đảm bảo thải bỏ dầu động cơ xe máy đã qua sử dụng đúng cách. Cách thức đơn giản nhất chính là đổ dầu đã qua sử dụng vào thùng chứa dầu mới và mang đến trung tâm tái chế hội đồng địa phương để thải bỏ.

Liên kết Liên quan