KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. HÀNG HẢI
  3. ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG

ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Enjoy smooth sailing with lubricants designed for Marine industry challenges

The lubrication challenges of the marine industry demand high performance products, trusted advice and global availability. That’s where Castrol can make all the difference. Delivering to more than 820 ports across 82 countries, you can be sure of products that address your challenges and help you meet important environmental legislation.