KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT
  5. 20W-50

Lựa chọn dầu động cơ có độ nhớt SAE 20W-50

Dầu Động cơ dành cho Xe tải và Xe thương mại với độ nhớt 20W-50

dầu động cơ diesel castrol với độ nhớt SAE 20w-50

Có hai tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng khi lựa chọn dầu động cơ

 

1. Độ nhớt

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật


Các sản phẩm hiển thị dưới đây đều có độ nhớt SAE 20W-50 kèm tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng sản phẩm.

 

Vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng của phương tiện để lựa chọn sản phẩm dầu động cơ phù hợp.

Castrol CRB Turbomax 20W-50 CI-4
CASTROL CRB TURBOMAX 20W-50 CI-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CI-4

Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4
CASTROL CRB MULTI 20W-50 CH-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CH-4

Castrol CRB 20W-50 CF-4
CASTROL CRB 20W-50 CF-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CF-4

Luôn tham khảo sổ tay kỹ thuật để đảm bảo chọn đúng loại dầu cho động cơ của bạn.