KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE TẢI, XE THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT
  5. 20W-50

Dầu Động cơ dành cho Xe tải & Xe thương mại SAE 20W-50

Dầu Động cơ dành cho Xe tải và Xe thương mại với độ nhớt 20W-50

Chọn dầu 20W-50 phù hợp cho động cơ của bạn.

Có hai điều bạn cần biết khi lựa chọn dầu phù hợp cho động cơ

 

1) độ nhớt

2) tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất.

Các sản phẩm trên trang này đều có độ nhớt 20W-50 và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. 

 

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm phù hợp với động cơ.

Castrol CRB Turbomax 20W-50 CI-4
CASTROL CRB TURBOMAX 20W-50 CI-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CI-4

Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4
CASTROL CRB MULTI 20W-50 CH-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CH-4

Castrol CRB 20W-50 CF-4
CASTROL CRB 20W-50 CF-4

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CF-4

Luôn tham khảo sổ tay kỹ thuật để đảm bảo chọn đúng loại dầu cho động cơ của bạn.