KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE TẢI, XE THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT
  5. 15W-40

Dầu Động cơ dành cho Xe tải và Xe thương mại SAE 15W-40

Dầu Động cơ dành cho Xe tải và Xe thương mại với Độ nhớt 15W-40

Chọn dầu 15W-40 phù hợp cho động cơ của bạn.

Có hai điều bạn cần biết khi lựa chọn dầu phù hợp cho động cơ

 

1) độ nhớt

2) tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất.

Các sản phẩm trên trang này đều có độ nhớt 15W-40 và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. 

 

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm phù hợp với động cơ.

Castrol VECTON 15W-40 CI-4/E7
CASTROL VECTON 15W-40 CI-4/E7
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CI-4/SL, JASO DH-1, ACEA E7, CAT ECF-2, Cummins CES 20077, CES 20078, DDC Powerguard 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, EO-N, MB-Approval 228.3, MTU Oil Loại 2, RVI RLD-2, Volvo VDS 3 Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn MAN M 3275-1

 

Castrol CRB Turbomax CI-4
CASTROL CRB TURBOMAX 15W-40 CI-4/E7
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CI-4, ACEA E7, CAT ECF-1-a, Cummins CES 20076, CES 20077, DDC Powerguard 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, EO-N, MB-Approval 228.3, RVI RLD-2, Volvo VDS,  3Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn MAN M 3275-1

Castrol CRB Multi 15W-40 CH-4
CASTROL CRB MULTI 15W-40 CH4
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CH-4

Castrol CRB 15W-40 CF-4
CASTROL CRB 15W-40 CF-4
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 

API CF-4

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm phù hợp với động cơ.