KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  5. API

DẦU ĐỘNG CƠ VỚI CẤP TÍNH NĂNG API

API

CHỌN DẦU VỚI CẤP TÍNH NĂNG API PHÙ HỢP CHO ĐỘNG CƠ XE CỦA BẠN

Có hai điều bạn cần biết khi lựa chọn loại dầu phù hợp cho xe

 

1) Độ nhớt

2) Tiêu chuẩn kỹ thuật

Các sản phẩm trên trang này đều đáp ứng Cấp tính năng API và có độ nhớt phù hợp. 

 

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm thích hợp cho xe của bạn

 

API CK-4

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG API CK-4

API CI-4

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG API CI-4

API CH-4

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG API CH-4

API CF-4

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG API CF-4