KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  5. ACEA

DẦU ĐỘNG CƠ VỚI CẤP TÍNH NĂNG ACEA

ACEA

CHỌN DẦU VỚI CẤP TÍNH NĂNG ACEA PHÙ HỢP CHO ĐỘNG CƠ XE CỦA BẠN

Có hai điều bạn cần biết khi lựa chọn loại dầu phù hợp cho xe.

 

1) Độ nhớt

2) Tiêu chuẩn sản xuất

Các sản phẩm trên trang này đều đáp ứng Cấp tính năng ACEA và có độ nhớt phù hợp. 

 

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm thích hợp cho xe của bạn

 

ACEA E9

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG ACEA E9

 

ACEA E7

DẦU ĐỘNG CƠ ĐÁP ỨNG CẤP TÍNH NĂNG ACEA E7

Luôn tham khảo sổ tay kỹ thuật để đảm bảo chọn đúng loại dầu động cơ cho xe.