KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. BỀN VỮNG
  4. TRUNG HÒA KHÍ CACBON

TRUNG HÒA KHÍ CACBON

Trung hòa khí Cacbon (Carbon Neutral) nghĩa là không có sự gia tăng ròng khí thải nhà kính toàn cầu vào khí quyển do hệ quả từ các hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ sản phẩm.

Dầu mỡ nhờn trung hòa Cacbon đầu tiên trên thế giới

Castrol đã trở thành công ty dầu mỡ nhờn đầu tiên trên thế giới cung cấp sản phẩm trung hòa cacbon được chứng nhận với khách hàng khi ra mắt Castrol Professional năm 2014. Kể từ đó, Castrol đã làm việc không ngừng để giảm hơn 15% lượng khí thải cacbon của dầu Castrol Professional đồng thời đem lại lợi ích từ việc sử dụng dầu động cơ trung hòa cacbon cho hàng triệu khách hàng trên thế giới.

 

Chúng tôi đã tiếp nối thành công này và giới thiệu các dãy sản phẩm trung hòa cacbon khác - cho ra mắt ra dầu mỡ nhờn trung hòa cacbon đầu tiên trên thế giới dành cho xe hơi, phương tiện thương mại và tuabin gió cũng như làm việc với các xưởng sản xuất ô tô để giúp họ trong việc kinh doanh sản phẩm trung hòa cacbon, bù đắp hơn 360.000 tấn khí thải CO2 trong năm vừa qua (Nguồn BP Thúc Đẩy Chiến Dịch Giảm Lượng khí thải Cacbon)

 

Làm thế nào để một sản phẩm trở nên trung hòa cacbon?

Để đạt được chứng nhận trung hòa cacbon, cần làm các công tác sau:

  • tính toán lượng khí thải cacbon của sản phẩm
  • phát triển kế hoạch hành động để giảm lượng khí cacbon
  • mua đủ tín dụng cacbon để bù đắp cho lượng khí cacbon thải ra
  • thực hiện dựa trên kế hoạch cắt giảm khí thải cacbon để duy trì chứng nhận trung cacbon

 

Chúng tôi yêu thích vai trò của trung hòa cacbon trong hành trình phát triển bền vững của nhân loại vì nó cho phép chúng ta cắt giảm lượng khí cacbon nhanh chóng và mang lại nhiều lợi ích xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục hành động để giảm tác động trực tiếp của khí thải cacbon lên trái đất.

 

Những lợi ích có được từ việc bù đắp cacbon?

Bù đắp cacbon là một phương pháp được quốc tế công nhận để con người trở nên có trách nhiệm hơn về lượng khí thải cacbon không thể tránh khỏi.

 

Bù đắp là khi một tấn cacbon thải ra được bù đắp bằng cách giảm cùng một lượng như vậy ở nơi khác. Điều này có thể đạt được thông qua việc mua tín dụng cacbon để kích thích đầu tư vào các dự án cắt giảm cacbon trên toàn thế giới. Đó là cách nhanh nhất để cắt giảm loại khí thải này và là cách duy nhất để đạt được tính trung hòa cacbon.

© 2017 Micrisol.Todos los derechos Reservados
© 2017 Micrisol

Castrol mua tín dụng cacbon thông qua Chương Trình BP Target Neutral. Chương Trình BP Target Neutral hỗ trợ một số dự án bù đắp cacbon trên toàn thế giới. Các dự án được triển khai từ việc bảo vệ 41.000 ha rừng nhiệt đới ở Zambia khỏi nạn phá rừng cho đến việc hỗ trợ các dự án lắp đặt bếp nấu, nhằm mục đích giúp đỡ phần nào đó trong 3 tỷ người trên thế giới bằng cách nấu ăn truyền thống sử dụng bếp ngoài trời. Nấu ăn ngoài trời bằng bếp lửa không hề hiệu quả và cần nhiều củi hoặc than hơn bình thường. Điều này góp phần gây ra  3,7 triệu ca tử vong mỗi năm do các nguyên nhân liên quan đến khói và khí độc.

 

Ngoài việc giảm lượng khí thải cacbon, các dự án bù đắp cacbon của chúng tôi cũng mang lại nhiều lợi ích khác cho cộng đồng nơi các dự án được thực hiện.  Những lợi ích này được phản ánh thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG). Các Mục Tiêu  thừa nhận rằng việc chấm dứt nghèo đói phải đi đôi với các chiến lược xây dựng tăng trưởng kinh tế và giải quyết hàng loạt các nhu cầu xã hội bao gồm giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và cơ hội việc làm, đồng thời giải quyết thách thức về khí hậu và bảo vệ môi trường.