KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. BỀN VỮNG

BỀN VỮNG

Phương pháp tiếp cận tiên phong của Castrol đã giúp thúc đẩy tính bền vững và sự biến đổi nhằm giảm thiểu lượng cacbon thải ra.

Bền vững và sự biến đổi nhằm giảm cacbon

Công nghệ của Castrol giúp khách hàng đáp ứng được nhu cầu của họ một cách bền vững hơn.  Cho dù đó là việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ để giảm lượng khí thải, cải thiện hiệu quả và độ bền xe điện và xe hybrid, vận hành tuabin gió hay giảm lượng nước sử dụng trong gia công kim loại.

 

Khoảng 80-90% lượng khí thải cacbon dioxit từ các sản phẩm dầu khí đến từ việc người tiêu dùng sử dụng chúng trong các hoạt động giao thông, công nghiệp và các tòa nhà. Vì vậy, một trong những đóng góp lớn nhất mà chúng ta có thể thực hiện để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm lượng khí thải cacbon và lượng tài nguyên sử dụng.

 

Kinh nghiệm và chuyên môn mà chúng tôi có được trong nhiều thập kỷ đã củng cố và góp phần tạo nên hành động, kế hoạch tương lai và niềm tin của Castrol để đạt được mục tiêu khí hậu toàn cầu. Và việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.  Giúp đỡ khách hàng giảm thiểu lãng phí – năng lượng lãng phí do ma sát, thời gian ngưng hoạt động hoặc thậm chí là nước chính là động lực thúc đẩy của Castrol.

 

Không một công ty đơn lẻ hay lĩnh vực đơn lẻ nào có thể mang lại một tương lai có lượng cacbon thấp. Trung hoà cacbon chính là trách nhiệm của mỗi công dân nói riêng và thế giới nói chung, từ người tiêu dùng đến các tập đoàn và chính phủ. Nếu chúng ta cùng chung tay hành động thì mọi khó khăn thách thức như biến đổi khí hậu đều có thể được giải quyết.  Castrol mong muốn chung tay để cùng giải quyết vấn đề này. Chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề này thực sự mang tính cấp bách và mong muốn cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy rằng Trung hoà Cacbon góp phần xây dựng điều này. Chúng tôi đã giới thiệu nhiều sản phẩm và dịch vụ trung hoà cacbon được chứng nhận và chúng tôi mang đến cho khách hàng cơ hội để bù đắp lượng khí thải cacbon của chính họ.