KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. TIN TỨC
  4. TIÊU BIỂU
  5. GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA LÀM NÊN TƯƠNG LAI CỦA LĨNH VỰC THAY DẦU

Gặp gỡ các chuyên gia làm nên tương lai của lĩnh vực thay dầu

Nexcel là một công ty khởi nghiệp công nghệ ô tô, lấy cảm hứng từ nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp này và yêu cầu phải bảo vệ tốt hơn thế giới chúng ta đang sống.

Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu tạo ra một doanh nghiệp toàn cầu phát triển mạnh mẽ, mang đến một công nghệ mới thay đổi thị trường; tái phát minh cách thức bôi trơn động cơ, và làm cho chúng sạch hơn, xanh hơn và dễ bảo trì hơn nhiều.

Xem những gì họ định thực hiện và những gì cần thiết để biến một ý tưởng thành hiện thực trong video này.

Hậu trường với đội Nexcel