KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
  4. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ, CẤP PHÉP VÀ HẠN CHẾ HOÁ CHẤT (REACH)

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ, CẤP PHÉP VÀ HẠN CHẾ HOÁ CHẤT (REACH)

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ, CẤP PHÉP VÀ HẠN CHẾ HOÁ CHẤT (REACH)

MỤC TIÊU CỦA QUY ĐỊNH REACH THỐNG NHẤT VỚI CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

REACH là một quy định của EU liên quan tới Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và hạn chế hoá chất. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2007 để thay thế một loạt các Chỉ thị và Quy định ở châu Âu. Các mục đích của quy định REACH:

  • Cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những nguy hại mà hóa chất có thể gây ra
  • Khiến những người phân phối hóa chất trên thị trường có trách nhiệm tìm hiểu và quản lý các rủi ro khi sử dụng
  • Tăng cường sự đổi mới và khả năng cạnh tranh của ngành hóa chất Liên minh châu Âu (EU)
  • Thúc đẩy các phương pháp thay thế để đánh giá mối nguy hiểm của các chất
  • Đảm bảo lưu thông tự do các chất trên thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu

 

Những đối tượng chịu ảnh hưởng?

REACH ảnh hưởng đến tất cả các cá nhân trong chuỗi cung ứng hóa chất, bao gồm nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phát minh và người sử dụng. Các quy định nêu rõ rằng, các nhà sản xuất và nhập khẩu thuộc Liên minh châu Âu liên quan đến các chất hóa học, chế phẩm hoặc chất phát tán ra bên ngoài phải đăng ký nếu khối lượng vượt quá 1 tấn/ năm với mỗi pháp nhân.

Các nhà nhập khẩu có trụ sở tại EU hoàn toàn phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của REACH dù họ nhập bất kỳ hoá chất nào vào EU với khối lượng dưới 1 tấn mỗi năm cho mỗi pháp nhân không phải đăng ký trước hoặc đăng ký và không được REACH quản lý.

 

Tại sao cần đến REACH?

Quy định này đã thay thế khoảng 40 điều luật hiện hành và được thiết kế để không gây chồng chéo hoặc xung đột với các luật hóa học khác. Pháp luật hiện hành quy định các loại hóa chất khác (ví dụ: mỹ phẩm, dược phẩm và chất diệt khuẩn) hoặc các điều luật liên quan (ví dụ: về sức khỏe và an toàn của công nhân xử lý hóa chất, an toàn sản phẩm và sản phẩm xây dựng) vẫn tiếp tục tồn tại.