KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
  4. HỆ THỐNG HÀI HÒA TOÀN CẦU

HỆ THỐNG HÀI HÒA TOÀN CẦU (GHS)

Thùng phuy Castrol và nhãn an toàn

GHS là gì?

Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) hỗ trợ bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách cung cấp một hệ thống đồng nhất toàn cầu để truyền đạt thông tin về các mối nguy hại. Các quốc gia trong Liên Hợp Quốc đã làm việc cùng với đại diện của các ngành và các bên liên quan chủ chốt để xác định hệ thống phân loại và ghi nhãn sẽ được sử dụng trên toàn thế giới, hay còn gọi là Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS).


Mục tiêu chính của Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) là:

  • Thiết lập một tiêu chuẩn thống nhất để phân loại và truyền đạt thông tin về các hóa chất độc hại nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế về hóa chất và tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường
  • Thông báo cho người dùng về những mối nguy hiểm này thông qua các ký hiệu và cụm từ tiêu chuẩn trên nhãn bao bì và thông qua Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

 

Một điều luật mới đang được ban hành để thực thi Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) trên phạm vi toàn Châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) từ Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc tại unece.org.

  • Nhãn và SDS của chúng tôi sẽ thể hiện các thay đổi của GHS để truyền đạt thông tin về các hóa chất độc hại đến những người xử lý các sản phẩm Castrol
  • Nhãn và Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) sẽ có ký hiệu tượng hình, sự xác định nguy hại và thông tin an toàn mới
  • Việc đưa ra các thay đổi đang được thực hiện theo thời gian, nghĩa là không phải tất cả các nhãn và Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) sẽ phản ánh các thay đổi cùng một lúc

 

AN TOÀN LUÔN LÀ ĐIỀU TỐI QUAN TRỌNG VỚI CASTROL

Chúng tôi mong muốn phát triển và cung cấp các sản phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và sự an toàn. Dù các quy tắc cần phải được thay đổi ở khu vực châu Âu, Mỹ và Brazil nhưng chúng tôi đang áp dụng các thay đổi trên toàn cầu theo cơ chế cuốn chiếu, vì chúng tôi muốn đảm bảo khách hàng của mình có thể hoạt động theo các tiêu chuẩn an toàn và nguyên tắc tuân thủ mới nhất.

Các biểu tượng nhãn nguy hiểm mới được sử dụng theo luật hiện hành sẽ được thay thế bằng một loạt chín ký hiệu tượng hình của Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) trong hình thoi viền màu đỏ.

Để biết thêm thông tin tải dữ liệu về GHS của chúng tôi.