KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CÂU CHUYỆN CASTROL
  3. CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cuộc họp về an toàn cho nhân viên

CATROL thực hiện Cam kết đối với sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE)

Các mục tiêu HSSE của chúng tôi rất đơn giản - không tai nạn, không gây hại cho con người và không hủy hoại môi trường.

 

Chúng tôi cố gắng trở thành nhà lãnh đạo an toàn trong lĩnh vực của mình đồng thời là nhà điều hành đẳng cấp thế giới và là một công dân doanh nghiệp có ích cũng như người sử dụng lao động tốt.

 

Với chúng tôi, không gì quan trọng hơn sức khỏe, sự an toàn và an ninh của người lao động và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động cũng như sự hành xử có trách nhiệm đối với môi trường chung. Chúng ta phải cảnh giác, kỷ luật và luôn bảo vệ lẫn nhau.

 

Chúng tôi cam kết:

  • Tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các chính sách và quy định của công ty.
  • Quản lý có hệ thống các hoạt động vận hành và các rủi ro.
  • Báo cáo thực hiện quy trình sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE).
  • Học hỏi và trau dồi kiến thức từ các sự kiện HSSE nội bộ và bên ngoài công ty.

 

Vì vậy, toàn thể nhân viên công ty đều tuân theo và cam kết thực hiện chính sách kinh doanh của Công Ty về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE - Heath, Safety, Security and Environment.)