KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE Ô TÔ
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO DẦU GỐC
  5. DẦU CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

DẦU CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Liệu xe của bạn có cần dầu động cơ công nghệ tổng hợp? Dầu công nghệ tổng hợp là sự cân bằng giữa các loại dầu công nghệ tổng hợp toàn phần và dầu khoáng, và là một lựa chọn phổ biến và kinh tế.

Khi nào bạn sẽ cần dầu công nghệ tổng hợp?

Dầu công nghệ tổng hợp là gì? Còn được gọi là dầu động cơ Bán Tổng Hợp hoặc dầu động cơ Pha Trộn Tổng Hợp, các loại dầu động cơ này cung cấp sự cân bằng giữa giá trị kinh tế do dầu gốc khoáng mang lại và hiệu suất vượt trội của dầu tổng hợp toàn phần.

Các sản phẩm riêng lẻ sẽ khác nhau, vui lòng tham khảo thông tin hiệu suất của từng sản phẩm cụ thể.