KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE Ô TÔ
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO DẦU GỐC
  5. DẦU CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

DẦU CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Liệu xe của bạn có cần dầu động cơ công nghệ tổng hợp? Dầu công nghệ tổng hợp là sự kết hợp cân bằng giữa dầu công nghệ tổng hợp toàn phần và dầu gốc khoáng, và là một lựa chọn phổ biến và kinh tế.

dầu công nghệ tổng hợp

Dầu công nghệ tổng hợp là gì là sự kết hợp cân bằng giữa giá trị kinh tế do dầu gốc khoáng mang lại và hiệu suất vượt trội của dầu công nghệ tổng hợp toàn phần.

Vui lòng tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.