KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE Ô TÔ
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO DẦU GỐC
  5. DẦU BÁN TỔNG HỢP

DẦU BÁN TỔNG HỢP

Liệu xe của bạn có cần dầu động cơ bán tổng hợp? Dầu bán tổng hợp là sự cân bằng giữa các loại dầu tổng hợp và dầu khoáng, và là một lựa chọn phổ biến và kinh tế.

Khi nào bạn sẽ cần dầu BÁN tổng hợp?

Dầu bán tổng hợp là gì? Còn được gọi là dầu động cơ Bán Tổng Hợp hoặc dầu động cơ Pha Trộn Tổng Hợp, các loại dầu động cơ này cung cấp sự cân bằng giữa giá trị kinh tế do dầu gốc khoáng mang lại và hiệu suất vượt trội của dầu tổng hợp toàn phần.

Các sản phẩm riêng lẻ sẽ khác nhau, vui lòng tham khảo thông tin hiệu suất của từng sản phẩm cụ thể.