Chương trình "Mua nhớt Castrol, cơ hội trúng xe như ý"

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số 002/CBPP-2016 Ngày 14/01/2016 của Công ty TNHH CASTROL BP PETCO)

1. Tên Chương Trình khuyến mại: “MUA NHỚT CASTROL, CƠ HỘI TRÚNG XE NHƯ Ý”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt bao gồm các sản phẩm sau:
Sản phẩm
Dầu nhớt xe máy
Sản phẩm
 • Castrol POWER1 Racing
 • Castrol POWER1 Scooter
 • Castrol POWER1 4T
 • Castrol Activ 4T
 • Castrol Activ 2T
Dầu nhớt xe ô-tô
Sản phẩm
 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX Modern Engine
 • Castrol GTX
Dầu nhớt xe tải và xe thương mại
Sản phẩm
 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX Modern Engine
 • Castrol GTX
 • Castrol VECTON
 • Castrol CRB Turbo+
 • Castrol CRB

3. Hàng hoá dùng để khuyến mại (trao thưởng):

24 xe Honda SH 125cc. Giá theo hãng Honda đề xuất bán trên website www.honda.com.vn là 66.990.000 đồng/chiếc (đã bao gồm thuế GTGT)

4. Thời gian khuyến mại:

Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 27/03/2016

5. Phạm vi khuyến mại:

Toàn quốc

6. Hình thức khuyến mại:

Quay số trúng thưởng

7. Người Tham Dự của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Người Tham Dự là các điểm bán lẻ dầu nhớt Castrol BP trên toàn quốc (gọi là "Người Tham Dự"), mua sản phẩm khuyến mại của nhãn hàng nhớt Castrol/BP do Công ty TNHH Castrol BP Petco sản xuất và/hoặc phân phối trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

8. Cơ cấu giải thưởng dành cho 06 đợt rút thăm:

Cơ cấu giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng
Nội dung giải thưởng
Nội dung giải thưởng
Trị giá giải thưởng (VNĐ)
Trị giá giải thưởng (VNĐ)
Số giải cho mỗi đợt
Số giải cho mỗi đợt
Số đợt rút thăm
Số đợt rút thăm
Thành tiền (VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)
Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng tuần
Nội dung giải thưởng
Xe Honda SH 125cc
Trị giá giải thưởng (VNĐ)
66,990,000 đồng/chiếc
Số giải cho mỗi đợt
04
Số đợt rút thăm
06
Thành tiền (VNĐ)
1,607,760,000
Cơ cấu giải thưởng
Nội dung giải thưởng
Tổng Cộng
Trị giá giải thưởng (VNĐ)
Số giải cho mỗi đợt
04
Số đợt rút thăm
06
06
Thành tiền (VNĐ)
1,607,760,000
(Giá trị giải thưởng bằng chữ: Một tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bảy trăm sáu chục ngàn đồng)

9. Nội dung chi tiết thể lệ của chương trình khuyến mại:

Cách thức tham gia chương trình khuyến mại:

Chương trình khuyến mãi bao gồm 06 đợt rút thăm như sau:
Đợt
Đợt
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
Đợt
Đợt 1: từ 15/02/2016 đến 21/02/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
29/02/2016
Đợt
Đợt 1: từ 15/02/2016 đến 21/02/2016
Đợt 2: từ 22/02/2016 đến 28/02/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
07/03/2016
Đợt
Đợt 3: từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
14/03/2016
Đợt
Đợt 4: từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
21/03/2016
Đợt
Đợt 5: từ 14/03/2016 đến 20/03/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
28/03/2016
Đợt
Đợt 6: từ 21/03/2016 đến 27/03/2016
Thời gian rút thăm trúng thưởng tương ứng
04/04/2016
Cách thức tham dự chương trình khuyến mại cụ thể như sau:
- Trong mỗi giai đoạn của chương trình khuyến mại, Người Tham Dự mua các sản phẩm bên dưới tại các Nhà Phân Phối của Công ty Castrol BP Petco với số lượng chi tiết như sau sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng:

Sản phẩm

Số lượng

Dầu nhớt xe máy
 • Castrol POWER1 Racing
 • Castrol POWER1 Scooter
 • Castrol POWER1 4T
 • Castrol Activ 4T
 • Castrol Activ 2T
3 thùng ( 24x0.8L hoặc 24x1L)
Dầu nhớt xe ô-tô
 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX Modern Engine
 • Castrol GTX
3 thùng (6x4L hoặc 3x5L)
6 thùng (12x1L)
Dầu nhớt xe tải và xe thương mại
 • Castrol VECTON
 • Castrol CRB Turbo+
 • Castrol CRB
3 thùng (4x5L)
3 thùng (2x10L) hoặc 
3 xô (18L)
- Nhà Phân Phối sẽ nhập thông tin đơn hàng vào hệ thống quản lý dữ liệu bán hàng của công ty Castrol BP (đơn hàng hợp lệ là đơn hàng phải được nhập liệu vào hệ thống quản lý dữ liệu bán hàng của Castrol BP Petco trước 5 giờ chiều ngày cuối cùng của mỗi đợt).
- Công ty Castrol BP Petco sẽ gửi số lượng mã dự thưởng mà khách hàng có được khi mua sản phẩm bằng tin nhắn thông qua tổng đài nhắn tin đến khách hàng vào ngày thứ ba kể từ ngày kết thúc của mỗi đợt.
    o Mẫu nội dung tin nhắn như sau: Quy khach hang co [số lượng mã dự thưởng] ma du thuong trong dot [số đợt và thời gian tương ứng] cua chuong trinh Mua Nhot Castrol, Co Hoi Trung Xe Nhu Y. Chuc quy khach hang may man!” 
    o Đầu số nhắn tin: nhắn tin từ đầu số mang tên Castrol BP
- Khách hàng có thể liên hệ Nhà Phân Phối để tìm hiểu thông tin chi tiết về mã dự thưởng hoặc số lượng mã dự thưởng.
Một khách hàng có thể nhận nhiều mã số dự thưởng tương đương với số lượng sản phẩm mua của mỗi giai đoạn. Mã số dự thưởng bao gồm 9 ký tự:
- Từ số A00000001 đến A99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 1)
- Từ số B00000001 đến B99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 2)
- Từ số C00000001 đến C99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 3)
- Từ số D00000001 đến D99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 3)
- Từ số E00000001 đến E99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 5)
- Từ số F00000001 đến F99999999 hoặc đến khi hết danh sách tham gia chương trình rút thăm (cho đợt 6)

Tổng mã số dự thưởng phát hành dự kiến là 110,000 mã (Lưu ý: Tổng mã số dự thưởng có thể thay đổi tùy theo sản lượng mua hàng thực tế của khách hàng).

Cách thức xác định trúng thưởng:

- Sau khi kết thúc mỗi giai đoạn, phòng Hỗ Trợ Bán Hàng của Công ty TNHH Castrol BP Petco sẽ tổng kết dữ liệu, lập danh sách Người Tham Dự đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình rút thăm may mắn. Mỗi Người Tham Dự đều có mã số dự thưởng riêng biệt trên hệ thống của Công ty TNHH Castrol BP Petco.
- Hình thức quay số là ngẫu nhiên trên phần mềm quay số trúng thưởng của Castrol. Phần mềm quay số trúng thưởng tích hợp tự động danh sách Người Tham Dự dự thưởng từ danh sách Phòng Hỗ Trợ Bán Hàng tổng kết.
- Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”) có mã số được lựa chọn ngẫu nhiên bằng máy tính tại buổi lễ quay số xác định trúng thưởng do Công ty Castrol BP Petco tổ chức.

Thời gian, địa điểm tổ chức rút thăm may mắn:

- Buổi lễ quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức tại văn phòng Công ty TNHH Castrol BP Petco diễn ra vào 06 đợt với thời gian dự kiến như sau:
o Đợt 1: 29/02/2016
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày từ 15/02/2016 đến 21/02/2016.
o Đợt 2: 07/03/2016
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016.
o Đợt 3: 14/03/2016 
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016.
o Đợt 4: 21/03/2016
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày 07/03/2016 đến ngày 13/03/2016.
o Đợt 5: 28/03/2016
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày 14/03/2016 đến ngày 20/03/2016.
o Đợt 6: 04/04/2016
    - Xác định 04 Người Tham Dự trúng giải (“Người Trúng Giải”).
    - Dành cho các mã số dự thưởng của những hóa đơn mua hàng từ Nhà Phân Phối từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016.

Kết quả buối rút thăm được lập thành biên bản có chữ ký của đại điện các bên tham dự với sự hiện diện của đại diện Sở Công Thương TP.HCM, đại diện Khách Hàng, đại diện Nhà Phân Phối và đại diện Công ty TNHH Castrol BP Petco.

Thủ tục nhận thưởng:

- Việc thông báo và xác nhận Người Trúng Giải hợp lệ sẽ được tiến hành qua điện thoại của Công ty trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức quay số trúng thưởng. 
- Công ty có trách nhiệm thông báo cho Người Trúng Giải qua điện thoại và trao giải cho Người Trúng Giải. 
- Địa điểm nhận giải thưởng: Giải thưởng sẽ được Công ty Castrol BP Petco trao đến địa chỉ do Người Trúng Giải cung cấp.
- Người Trúng Giải phải chịu mọi chi phí và các khoản thuế có liên quan đến việc nhận giải thưởng của chương trình theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm chi phí đi lại, vận chuyển và thuế thu nhập cá nhân có liên quan (nếu có). 
- Công ty Castrol BP Petco không chịu trách nhiệm trao giải thưởng cho người khác ngoài Người Trúng Giải và không chịu các khoản phí liên quan đến việc đăng ký xe máy (giải thưởng) như: thuế trước bạ, phí đăng ký lần đầu và các khoản phí khác liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục đăng ký xe máy…
- Tất cả các giấy tờ liên quan đến việc trúng giải sẽ được ghi theo thông tin của Người Trúng Giải. Công ty Castrol BP Petco không có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến giải thưởng trong trường hợp Người Trúng Giải chuyển nhượng giải thưởng cho một cá nhân khác.
- Người Trúng Giải phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ giấy tờ xác nhận thông tin: Tên họ, địa chỉ cư trú, xuất trình giấy tờ nhân thân như Hộ chiếu hoặc CMND, Mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) để thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn hoặc Bản cam kết chưa đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân tính đến thời điểm nhận thưởng; đồng thời, phải lưu giữ hóa đơn bằng chứng mua hàng (sản phẩm dầu nhớt).
- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt.
- Người Trúng Giải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân cho đại điện Công ty, Công ty sẽ thay mặt Người Trúng Giải nộp vào ngân sách nhà nước.
- Giải thưởng sẽ được trao trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình rút thăm may mắn của mỗi đợt. Nếu hết thời hạn nêu trên mà Người Trúng Giải không cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ nhận giải, giấy tờ để làm thủ tục nhận giải thưởng theo hướng dẫn và thông báo của Công ty thì xem như Người Trúng Giải từ chối quyền nhận thưởng. Công ty sẽ xem như giải thưởng không có Người Trúng Giải và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Công ty có quyền từ chối trao thưởng trong trường hợp Người Trúng Giải không cung cấp đầy đủ những giấy tờ và bằng chứng cần thiết nêu trên.
- Người không có hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự khi nhận giải thưởng phải có người giám hộ đại diện. Người Trúng Giải phải điền đầy đủ thông tin cá nhân và ký nhận vào văn bản xác nhận việc trao/ nhận thưởng do Công ty cung cấp. 

Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc của liên quan đến chương trình khuyến mại Người Tham Dự có thể liên hệ:
Công ty TNHH CASTROL BP PETCO
Lầu 9, tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT: 08 3 8219596   

10. Trách nhiệm thông báo

- Công ty sẽ thông báo công khai nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại và danh sách Người Trúng Giải trên website www.castrol.com/vn
- Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo trực tiếp cho Người Trúng Giải bằng điện thoại theo số điện thoại tham gia dự thưởng. Nếu Ban Tổ chức liên hệ quá 3 lần trong 3 ngày liên tiếp mà vẫn không liên lạc được với Người Trúng Giải thì quyền nhận giải sẽ bị hủy bỏ.

11. Các quy định khác về tổ chức khuyến mại:

- Khi tham gia Chương Trình này có nghĩa là Người Tham Dự đã đồng ý với mọi điều kiện của Chương trình và các thay đổi liên quan đến Chương Trình (nếu có). 
- Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty có quyền sử dụng các thông tin, hình ảnh, phát biểu (nếu có) có liên quan đến Người Trúng Giải vào các hoạt động quảng cáo, quảng bá cho Công Ty mà không cần phải xin phép hoặc trả bất kỳ chi phí nào khác cho Người Trúng Giải. 
- Nhân viên của Công ty, Nhà phân phối, nhân viên các Nhà phân phối, đại lý, nhân viên Công ty quảng cáo, in ấn thực hiện chương trình và thân nhân của các đối tượng này hoặc các cửa hàng mua hàng thông qua nhà phân phối không sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu mua hàng của Castrol BP không được tham gia chương trình khuyến mãi. Công ty có quyền từ chối phát thưởng nếu phát hiện Người Trúng Giải thuộc các đối tượng nêu trên.
- Mỗi Người Tham Dự chỉ được trúng thưởng một lần duy nhất
- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của cách xác định trúng thưởng và đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. 
- Công ty có quyền từ chối trao giải thưởng cho bất kỳ Người Tham Dự nào có hành vi gian lận hoặc vi phạm Thể Lệ của Chương Trình vào bất kì thời điểm nào.
- Người Trúng Giải không được quyền chuyển nhượng Giải thưởng cho người khác trước thời điểm nhận giải thưởng từ Công ty Castrol BP Petco.
- Giải thưởng không bao gồm các chi phí sau:	
    o Thuế thu nhập cá nhân
    o Chi phí liên quan đến các loại thuế (trừ thuế mua giải thưởng), phí phát sinh liên quan đến việc nhận giải.
- Trong trường hợp bất khả kháng như thảm họa, thiên tai, chiến tranh, bị tấn công, hay bất kì lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, Công ty có thể hủy bỏ, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi chương trình khuyến mại bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong chương trình khuyến mại mà không cần phải thông báo trước.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương Trình này, Công ty sẽ trực tiếp giải quyết. Nếu trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của các bên thì sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
- Quyết định của Công ty trên tất cả các vấn đề nêu trên được coi là quyết định cuối cùng đối với bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào.
- Tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp cho chương trình khuyến mại này sẽ được Công ty lưu giữ và xử lý theo pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân. 

Tất cả các thông tin trên sẽ chỉ được xử lý trong Việt Nam và chỉ được sử dụng cho chương trình khuyến mại, cũng như để liên lạc với Người Tham Dự, Người Trúng Giải của chương trình. Nếu được sự đồng ý của Người Trúng Giải/Người Tham Dự, các thông tin liên quan đến Người Trúng Giải/Người Tham Dự có thể được Công ty sử dụng cho mục đích quảng cáo, thông cáo báo chí và trong các báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chương trình khuyến mại mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.

Công ty TNHH Castrol BP Petco cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.