ISTANBUL, THÀNH PHỐ MEXICO VÀ MOSCOW ĐỨNG ĐẦU DANH MỤC DỪNG-KHỞI ĐỘNG

Ngày 1 Tháng Mười 2013: Nghiên cứu mới nhất của Castrol và TomTom cho thấy những người lái xe tại Istanbul có thể thực hiện 31.200 lần dừng-khởi động mỗi năm, so với thành phố có xếp hạng thấp nhất, Rotterdam, ở đó những người lái xe có thể chỉ thực hiện 6.211 lần dừng-khởi động, nhiều hơn 24.000 lần.

Nghiên cứu này đã được thực hiện cho Castrol bởi TomTom, sử dụng thông tin từ các hệ thống dẫn đường vệ tinh trên các xe ở 50 thành phố trên toàn thế giới. Mục đích là để nhấn mạnh áp lực mà các điều kiện lái xe thay đổi đặt lên xe trên toàn cầu.  

Các thành phố khác trong nghiên cứu bao gồm Bắc Kinh với 28.200 lần, London với 21,000 lần dừng-khởi động, New York với 15.480 và Sydney với 13.200 lần. Cách lái xe dừng-khởi động làm tăng sự mòn vi mô trong động cơ xe hơi và các nghiên cứu của Castrol cho thấy một người lái xe bình thường có thể thực hiện đến mức 18.000 lần dừng-khởi động mỗi năm.

Theo các kỹ sư của Castrol, việc dừng-khởi động thường xuyên có thể làm tăng sự mòn trong động cơ của xe. Số lần dừng-khởi động phản ánh điều kiện lái xe và tình huống mà người lái xe gặp phải trong từng thị trường. Kết quả này cho thấy mức độ của vấn đề dừng-khởi động và cho biết cần phải có sự thận trọng, một trong những lý do vì sao Castrol ủy thác nghiên cứu này.

Castrol đã xác định ba mức lái xe dừng-khởi động, Xanh, Hổ phách và Đỏ (thông tin chi tiết dưới đây). Hổ phách và Đỏ cảnh báo người lái xe về điều kiện dừng-khởi động nặng, có khả năng tạo ra sự mòn nghiêm trọng do dừng-khởi động cho động cơ. Mức này sẽ báo người lái xe thực hiện hành động thích hợp để chống lại sự mòn dừng-khởi động và bảo vệ động cơ mỗi khi họ khởi động.
  • XANH: Mức độ lái xe dừng-khởi động vừa phải, khi người lái xe thực hiện dưới 8.000 lần dừng-khởi động mỗi năm. Người lái xe được khuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại sự mòn động cơ do dừng-khởi động.
  • HỔ PHÁCH: Mức độ lái xe dừng-khởi động nặng, khi người lái xe thực hiện từ 8.000 lần dừng-khởi động trở lên mỗi năm. Người lái xe cần thực hiện hành động để bảo vệ chống lại sự mòn động cơ do dừng-khởi động.
  • ĐỎ: Mức độ lái xe dừng-khởi động nghiêm trọng, khi người lái xe thực hiện từ 18.000 lần dừng-khởi động trở lên mỗi năm. Người lái xe cần thực hiện hành động để bảo vệ chống lại sự mòn động cơ do dừng-khởi động.
Dự án này nhấn mạnh việc lái xe dừng-khởi động, bao gồm giao thông, đô thị hóa và những chuyến đi ngắn được thực hiện trong từng vùng. Dữ liệu từ xe và các chuyến đi trong vùng và khoảng thời gian được tổng hợp bởi TomTom, tổng số kilomét đã lái và tổng số lần dừng đã được tính toán và số lần dừng trung bình trên mỗi km lái xe theo vùng.
 
Gareth Bracchi, Nhân viên công nghệ phát triển cao cấp tại Castrol, cho biết:
“Dự án này đã xác nhận rằng những người lái xe thực hiện rất nhiều lần dừng-khởi động với xe của họ. Thực vậy số lần dừng-khởi động mỗi năm vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi - gần như gấp đôi trong một số trường hợp! Điều này cho thấy có rất nhiều người lái xe cần khả năng bảo vệ chống mòn do dừng-khởi động của Castrol MAGNATEC DỪNG-KHỞI ĐỘNG.”
 
Ralf-Peter Schäfer, Giám đốc Giao thông tại TomTom, phát biểu:
“Kết quả từ Danh mục này thật hấp dẫn và làm việc với Castrol để tạo ra Danh mục này khám phá ra rất nhiều điều. Mức độ dừng cao nhất của Instanbul trong số những thành phố lớn tương ứng với mức độ tắc nghẽn giao thông rất cao, tiếp theo là Moscow và Thành phố Mexico, chắc chắn cũng là do sự tắc nghẽn giao thông rất nặng nề hàng ngày. Giao thông ở Rotterdam cùng với mức độ dừng thấp nhất vì thành phố có mức độ tắc nghẽn giao thông vừa phải.”
Vui lòng xem báo cáo Castrol MAGNATEC Danh mục DỪNG-KHỞI ĐỘNG ở đây để xem thành phố địa phương của bạn ở đâu trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin về phương pháp nghiên cứu và tác động của việc dừng-khởi động đối với động cơ của bạn, vui lòng truy cập http://magnatec.castrol.com/campaigns/stop-start-index.html

Castrol MAGNATEC Danh mục DỪNG-KHỞI ĐỘNG

Thành phố
Thành phố
Tổng số lần dừng
Tổng số lần dừng
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
Thành phố
Istanbul
Tổng số lần dừng
21.596.566
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
31.200
Thành phố
Thành phố Mexico
Tổng số lần dừng
17.999.273
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
30.480
Thành phố
Moscow
Tổng số lần dừng
1.385.513
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
29.520
Thành phố
Bắc Kinh
Tổng số lần dừng
64.941
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
28.200
Thành phố
Saint Petersburg
Tổng số lần dừng
429.908
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
28.080
Thành phố
Rome
Tổng số lần dừng
30.513.339
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
28.080
Thành phố
Jakarta
Tổng số lần dừng
522.073
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
28.080
Thành phố
Bangkok
Tổng số lần dừng
309.197
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
26.040
Thành phố
Thượng Hải
Tổng số lần dừng
252.607
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
24.960
Thành phố
Surabaya
Tổng số lần dừng
31.196
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
24.360
Thành phố
Guadalajara
Tổng số lần dừng
2.712.922
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
24.360
Thành phố
Milan
Tổng số lần dừng
25.534.082
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
23.040
Thành phố
Buenos Aires
Tổng số lần dừng
9.983.192
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
22.920
Thành phố
Manchester
Tổng số lần dừng
10.521.105
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
22.680
Thành phố
Madrid
Tổng số lần dừng
42.485.068
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
22.320
Thành phố
Amsterdam
Tổng số lần dừng
14.633.252
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
22.320
Thành phố
Sao Paulo
Tổng số lần dừng
102.189.603
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
22.200
Thành phố
London
Tổng số lần dừng
225.644.745
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
21.000
Thành phố
Barcelona
Tổng số lần dừng
41.199.071
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
20.400
Thành phố
Kaohsiunga
Tổng số lần dừng
2.150.839
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
20.280
Thành phố
Taipei
Tổng số lần dừng
8.113.321
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
20.040
Thành phố
Johor Bahru
Tổng số lần dừng
467.398
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
19.800
Thành phố
Hong Kong
Tổng số lần dừng
862.288
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
19.680
Thành phố
Cordoba
Tổng số lần dừng
473.588
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
18.120
Thành phố
Ankara
Tổng số lần dừng
5.963.224
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
17.880
Thành phố
Paris
Tổng số lần dừng
296.090.725
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
17.520
Thành phố
Phuket
Tổng số lần dừng
18.391
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
17.400
Thành phố
Warsaw
Tổng số lần dừng
7.075.404
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
16.200
Thành phố
Rio de Janeiro
Tổng số lần dừng
19.517.721
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
16.200
Thành phố
Berlin
Tổng số lần dừng
48.478.293
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
16.200
Thành phố
New York
Tổng số lần dừng
62.028.327
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
15.480
Thành phố
Krakow
Tổng số lần dừng
2.298.441
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
13.800
Thành phố
Stockholm
Tổng số lần dừng
5.110.227
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
13.680
Thành phố
Singapore
Tổng số lần dừng
9.610.879
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
13.680
Thành phố
Sydney
Tổng số lần dừng
45.550.971
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
13.200
Thành phố
Vancouver
Tổng số lần dừng
7.216.008
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
12.600
Thành phố
Lyon
Tổng số lần dừng
26.042.523
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
10.920
Thành phố
Hamburg
Tổng số lần dừng
28.564.290
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
10.800
Thành phố
Dubai
Tổng số lần dừng
282.844
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
10.200
Thành phố
Kuala Lumpur
Tổng số lần dừng
1.798.523
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
9.960
Thành phố
Johannesburg
Tổng số lần dừng
40.088.722
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
9.840
Thành phố
Wellington
Tổng số lần dừng
956.014
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
9.480
Thành phố
Auckland
Tổng số lần dừng
6.466.118
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
9.360
Thành phố
Los Angeles
Tổng số lần dừng
17.898.857
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
9.000
Thành phố
Melbourne
Tổng số lần dừng
35.979.611
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
8.760
Thành phố
Cape Town
Tổng số lần dừng
9.699.280
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
8.760
Thành phố
Toronto
Tổng số lần dừng
20.024.752
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
8.520
Thành phố
Goteborg
Tổng số lần dừng
1.849.933
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
7.800
Thành phố
Abu Dhabi
Tổng số lần dừng
169.795
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
6.840
Thành phố
Rotterdam
Tổng số lần dừng
16.180.627
Số lần dừng trung bình trên mỗi xe mỗi năm
6.120