Liên Hệ Với Chúng Tôi

Việc làm và tuyển dụng

Để biết thông tin việc làm và cơ hội công việc, vui lòng truy cập Việc làm tại tập đoàn BP

Bằng bưu điện

CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO
VĂN PHÒNG CHÍNH:
Lầu 9, Tòa nhà Times Square 
22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bằng điện thoại

Tel: 08 38219153 
Fax: 08 38219603

Bằng Email

dichvukhachhang@se1.bp.com