MADENİ YAĞLAR, SAĞLIK, ÇEVRE, İŞ GÜVENLİĞİ

Madeni yağlar, amacına uygun olarak ve doğru şekilde kullanıldığı, gerekli temizlik ve güvenlik önemleri alındığı sürece, insan sağlığına zarar vermez.

Temel politikamız işlerimizi, “insana ve çevreye zarar vermeden, herhangi bir kazaya neden olmadan” gerçekleştirmektir. Sizin çalışma alanınızda sağlığınız ve iş güvenliğinizin temini için aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemlidir.
 • Madeni yağlar kullanımında dikkat edilecek en önemli konu deri ile göze temasını önlemek ve madeni yağ buharını solumamaktır.
 • Madeni yağ ile temasın olduğu noktalarda mutlaka deri eldiven kullanılmalıdır.
 • Her çalışma ortamında işyerinin faaliyet alanına uygun olarak bir ecza dolabı bulundurulmalıdır.
 • Deriye madeni yağ bulaşması halinde mutlaka sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 • Uygun, koruyucu iş elbiseleri giyilmeli ve bu elbiseler temiz tutulmalıdır.
 • Benzin, motor yağı, gaz yağı gibi maddeler asla temizlik için kullanılmamalıdır.
 • Madeni yağlar ile teması önlemek için gerekli ekipmanlar (yağ kovası, gresörlük, siperlikler, kapaklar gibi) kullanılmalıdır.
 • Tüm ekipman ve gereçler ile çalışırken “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nde belirtilen standartlara uyulmalı ve tüzükteki periyodik bakım ve kontrol prosedürleri yerine getirilmelidir.
 • Madeni yağlar yutulduğunda vakit geçirilmeden doktora başvurulmalıdır.
 • Sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamak ve sürdürebilmek için çalışma ortamı düzenli aralıklarla denetlenmeli ve var ise eksik ekipmanlar tamamlanmalıdır.
Çevre Sağlığı için ise;

Madeni yağların bertaraf edilmesi “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak gerçekleştirilmeli, yağların özellikle kanalizasyon, su ve kanalları ile toprağa karışması önlenmelidir.