REACH (Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve sınırlandırılması ile ilgili AB düzenlemesi)

REACH HEDEFLERİ, SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ İLE UYUMLUDUR

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Sınırlandırılması ile ilgili bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir ve tek bir sistemle çok sayıda Avrupa Direktifi ve Yönetmeliğin yerini almıştır.

REACH çok sayıda hedefe sahiptir: 
  • Kimyasalların ortaya koyabileceği risklerden insan sağlığı ve çevrenin korunmasını geliştirmek
  • Kimyasalları pazara sokan kişilerin, bunların kullanımı ile ilgili riskleri anlamaları ve yönetmeleri konusunda sorumlu kılmak
  • Avrupa Birliği (AB) kimyasal endüstrisinin yenilik ve rekabetçi pozisyonunu geliştirmek
  • Maddelerin tehlikelerinin değerlendirilmesine ilişkin alternatif yöntemleri desteklemek
  • Avrupa Birliği iç pazarında maddelerin serbest dolaşımını sağlamak

KİMLER ETKİLENECEK?

REACH, üreticiler, ithalatçılar, formül üreticileri ve üretim sonrası kullanıcıları dâhil olmak üzere kimyasal tedarik zincirindeki herkesi etkiler. Yönetmelikler, salım için amaçlanan maddelerin içerdiği kimyasal maddelerin, preparatların ve maddelerin AB'deki üreticilerinin ve ithalatçılarının, pazara sürülen hacim tüzel kişilik başına yılda 1 tonu aşması halinde, bu maddeleri kaydettirmeleri gerektiğini belirtir.

AB tabanlı ithalatçılar, AB'ye ithal edilen tüzel kişilik başına yılda 1 tondan daha az hacimdeki herhangi bir maddenin önceden kaydedilmesine veya kaydedilmesine gerek olmamasına ve REACH tarafından kapsanmamasına karşın, REACH yönetmeliklerine uymaktan tam anlamıyla yükümlüdür.

NEDEN REACH?

Yönetmelik, var olan yaklaşık 40 yönetmeliğin yerini almıştır ve diğer kimyasal mevzuatla örtüşmeyecek veya çatışmayacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer türlerdeki kimyasalları düzenleyen mevcut mevzuat (ör. kozmetikler, farmasötikler ve biyositler) veya ilgili mevzuat (ör. kimyasalları taşıyan işçilerin sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği ve inşaat ürünleri konulu) geçerliliğini sürdürmektedir.