Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) Politikası

ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI, EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ İŞİMİZİN BAŞARISI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR

Tüm faaliyetlerimiz ve operasyonlarımızda: 
  • Tüm yasal yükümlülükleri ve gereklilikleri karşılamak ve beklentilerin ötesinde tüm çalışmalarda uyum göstermek
  • Kendimizi, varlıklarımızı ve operasyonlarımızı, suçla ilgili veya düşmanca davranışlardan kaynaklanan yaralanma, kayıp veya zarar riskine karşı koruyarak, güvenli bir çalışma ortamını sağlarız
  • Tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve diğerlerinin iyi bilgilendirilmesini, iyi eğitilmelerini, HSE geliştirme işlemine katılmalarını ve bağlı kalmalarını sağlarız
  • Emniyetli operasyonların yalnızca teknik bakımdan sağlam tesis ve ekipmana değil, ayrıca yetkin kişi ve aktif bir HSE kültürüne bağlı olduğunu ve tüm faaliyetlerin emniyetli biçimde üstlenilebileceğini biliriz
  • Düzenli olarak işlemlerin etkin bir biçimde çalıştığına dair güvence sağlarız. Tüm Castrol çalışanları ve yüklenicileri HSE performansından sorumlu olsa da, yönetim, HSE risklerinin anlaşılmasından ve yönetilmesinden sorumludur
  • Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmelerine, güvence denetimlerine ve HSE sonuçlarının raporlanmasına tam olarak katılırız
  • Operasyonlarımızın bütünlüğü konusunda kamuoyu güvenini devam ettiririz. Performansımızı açık bir biçimde raporlarız ve dış ve iç HSE sorunlarıyla ilişkili operasyonlarımıza dair anlayışı artırmak için şirket dışındaki kişilere danışırız
  • Adımıza çalışan tüm tarafların operasyonlarımıza ve itibarımıza yaptıkları etkiyi bilmelerini ve standartlarımıza göre hareket etmelerini bekleriz. Yüklenicilerin ve diğerlerinin yönetim sistemleri HSE performansına yönelik bağlılığımızı tam anlamıyla desteklemelidir