EMNİYET, UYUM, YÖNETİM VE STANDARTLAR

EMNİYET YAPTIĞIMIZ HER ÇALIŞMANIN MERKEZİNDEDİR: YÖNETİM EKİBİ TARAFINDAN DESTEKLENİR VE ORGANİZASYONUMUZ GENELİNDE UYGULANIR

Sağlık, Emniyet ve Çevre, Castrol için önemlidir. Bir müşteri veya Castrol distribütörü olarak, operasyonlarınızın sağlık veya çevre üzerinde minimum olumsuz etkide bulunmasını sağlamayı hedefleriz. 

İşletim yönetim sistemimiz (OMS) içindeki araçlar ve işlemlerden oluşan tanımlı bir çerçeve, günlük eylemlerimizi ve yaklaşımımızı yönlendirir ve kişisel düzeyde bir sorumluluk hissi verir. 

Castrol çalışanları, bireysel ve müşterek olarak kendi standartlarımızın yanı sıra bizden beklentilerinizin karşılanmasını aşağıdaki amaçlar için sağlamakla sorumludur: 
 • Emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak
 • Doğru sistemleri, prosedürleri ve davranışı anlamak ve takip etmek
Distribütörlerimiz ve yüklenici şirketlerimiz için çalışan kişilerden sağlık, emniyet ve çevre özeni konusunda her zaman en yüksek düzeyde önceliklendirmeyi ortaya koymaları beklenir; bu nedenle HSE politikasını ve bir işletim yönetim işlemini uygulatırız: 
 • HSE Politikası: Castrol için çalışan herkesin bir Sağlık, Emniyet ve Çevre (HSE) sorumluluğu bulunur
 • Ürün Sorumluluğu: Kullanım döngüsünün tüm aşamalarında ürünlerimizin ortaya koyduğu riskleri azaltmayı hedefleriz

ÜRETİM STANDARTLARI

Harmanlama tesisleri, depolama ve nakliye işlemleri dâhil olmak üzere günlük operasyonlarımıza sağlık ve emniyeti yerleştiririz.

Yürürlükteki uluslararası, bölgesel ve ulusal kanunlara uyarız ve dünya genelinde üretim ve yönetim sahalarımızda operasyonların çevresel etkilerini azaltmanın yollarını, örneğin, ISO 14001 gibi saha sertifikasyonu yoluyla sürekli olarak ararız.

İŞBİRLİĞİ

Ürünlerimizin güvenli kullanımına odaklanırız ve resmi kuruluşlar, bilim toplumu ve düzenleyiciler ile ürün sağlığını ve emniyet standartlarını geliştirmek ve iyileştirmek için yakın biçimde çalışırız. Çalışma gruplarına ve sanayi ticaret birliklerine katılırız:
 • Amerikan Petrol Enstitüsü
 • Uluslararası Kimyasal Üreticileri Birliği (Çin)
 • CONCAWE, Avrupa Temiz Hava ve Su Muhafazası için yağ sanayi birliği
 • Kimyasal Ekotoksikoloji ve Toksikoloji Avrupa Merkezi
 • Avrupa Kimya Sanayi Konseyi
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Yeni Kimyasallar Takas Odası
 • ABD Ulusal Petrokimya ve Rafineri Birliği

KİMYASAL MEVZUAT

İnsanların sağlığını ve çevreyi ve kurum içi ürün sorumluluğu standartlarımızı korumayı hedefleyen, kimyasalların işleme alınmasını düzenleyen tüm uluslararası, ulusal ve bölgesel kanun ve yönetmeliklere tam anlamıyla uyarız. 
 • Ürün tescili (örneğin AB'de REACH)
 • Sınıflandırma ve etiketleme (örneğin ADR, DOT, IMDG, IATA ve yeni GHS)
 • Ambalaj ve nakliye kılavuz ilkeleri (örneğin ADR, DOT, IMDG, IATA)
 • Depolama kılavuzları (sıklıkla yerel düzeyde tanımlanır)
 • Güvenlik veri formlarında ürün bildirimi (SDS'ler) ve Tremcard'lar (örneğin REACH ve GHS)*
 • Elden çıkarma kılavuz ilkeleri (örneğin sera ve ozon incelmesi yönetmelikleri)
REACH ve GHS oluşturulmuştur ve kimyasal endüstrisi genelinde değişikliklerin yapılması sürdürülecektir: 
 • REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Sınırlandırılması) AB'ye ithal edilen veya burada imal edilen neredeyse tüm kimyasal maddelerin kaydedilmesini şart koşar. Kimya endüstrisinin tüm tedarik zincirine uygulanır.
 • Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine ait Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) önceki önemli değişikliklerin ortadan kaldırılması amacı ile kimyasalların tedariki, taşınması ve kullanımı hakkındaki tehlike sınıflandırmasına ve iletişimine ilişkin ortak bir temel sağlayan bir Birleşmiş Milletler Girişimidir.
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması konulu Avrupa Yönetmeliği (CLP), maddelerin ve karışımların fiziksel, toksikolojik ve çevresel özelliklerini yeniden tanımlar ve tehlikelerle ilgili iletişimi uyumlaştırır.
Güvenlik Bilgi Formlarımız (SDS'ler) tedarik zinciri boyunca tehlikelerin bildirilmesinde önemli bir rol oynarlar.SDS'lerimiz mevcut içeriklerine ek olarak, belirlenen kullanımları ve maruz kalma senaryolarını da özetler ve güvenli taşıma hakkında tavsiyede bulunur. Castrol, ilgili yükümlülüklerin tamamen farkındadır ve yasal gerekliliklere uyar.

REFERANSLAR