Molub-Alloy

Olumsuz ortamlarda ağır operasyon tipi koruma için gelişmiş, çok amaçlı gresler

Bugünün endüstriyel uygulamaları, kullandıkları ekipmana muazzam bir basınç uygular: onu yüke, basınca ve sıcaklık sınırlarına, sabit gerilime ve zorlu ortamlara maruz bırakırlar. Buna benzer durumlar, aşınmayı ve pahalı arızaları önlemek ve güvenilir bir ekipman performansı sürdürmek için yüksek performanslı bir koruma gerektirir.

Castrol Molub-Alloy gresleri, olumsuz ortamlarda ağır operasyon tipi koruma için gelişmiş, çok amaçlı ürünlerdir. Yüzeylerde güçlü bir yağlayıcı film oluşturarak sürtünmede güçlü bir azalma sağlarlar. Gres içindeki yağlayıcı katılar, endüstriye özel uygulama yelpazesine uymak için tasarlanan ürünlerle birlikte bileşenleri korumak ve arızalanmalarını önlemek için basıncı absorbe eder.

Lubricant Oracle içinde Molub-Alloy ürün bilgisi