İngiltere Filo Deneyimi

SON 10 YIL BOYUNCA, KÖTÜ YAĞLAMA SİSTEM TEMİZLİĞİ VE VERNİKLEME GAZ TÜRBİNLERİ İÇİN SORUN TEŞKİL ETMİŞTİR.

Yedi yıllık çalışmamızın parçasını oluşturan 30 türbinin hepsi, beş farklı yağlayıcı markasından herhangi biri ile doldurulduğunda önemli verniklenme sorunları yaşamıştır. 

Castrol Perfecto XPG'ye geçiş yapıldığında, tüm müşteriler, sulu çamurun azaltılması ve vernik oluşumunun önlenmesi konusunda etkinliğini doğrulamıştır. Sonuç olarak, tüm müşteriler Perfecto XPG'ye devam etmiştir. 

Saha çalışması şu sonuçlara ulaşmıştır:

  • Castrol Perfecto XPG sulu çamur ve verniklenmenin önlenmesi dâhil olmak üzere tüm kilit performans ölçütlerine karşı güçlü biçimde performans göstermektedir.
  • Tüm vakalar, Castrol Perfecto XPG'yi kullanırken, hiçbir verniklenme sorunu raporlanmadan performansta bir adım değişikliği yaşamıştır.
  • Castrol Perfecto XPG'nin kullanılması, sistem temizliğini, türbin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini önemli biçimde geliştirmiştir. Normal tank temizliği ve plansız duruşlara ilişkin ihtiyaç ortadan kaldırılmış ve bakım maliyetleri düşürülmüştür.
  • Destekleyici temizlik sistemlerinin kullanılması, sorunun kök nedenlerini değil, yalnızca belirtilerini ele almaktadır. Castrol Perfecto XPG'yi doldurduktan sonra, belirtilerin giderilmesi genellikle gerekli değildir.
  • Performans ve verniklenmenin önlenmesi, 'pikleme' ve 'iki vardiyalı çalışma' gibi zorlu işletim rejimlerinde bile sürdürülür.
  • Castrol Perfecto XPG performans geliştirmesini destekler ve verniklenmeye yönelik kanıtlanmış çözümdür.

Yağ kullanım ömrü nedir?

  • Türbinlerin dörtte birinden fazlası altı yıldan daha uzun bir süre boyunca Castrol Perfecto XPG'yi kullanmıştır ve sorunsuz işletimi ortaya koymuştur.
  • Türbinlerin %60'ından fazlası üç yıldan daha uzun bir süre boyunca Castrol Perfecto XPG'yi kullanmıştır ve sorunsuz işletimi ortaya koymuştur. Mevcut olan yağ durumu, en az altı yıllık bir yağ ömrünün beklendiğini önermektedir.
  • 30 türbin, Castrol Perfecto XPG ile saha çalışmasında, 0,5 milyon saatlik sorunsuz bir işletim elde etmiştir.
2000 yılında kullanıma başlanmasından bu yana, Castrol Perfecto XPG'nin çamurun azaltılması ve vernik oluşumunun önlenmesinde özellikle başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Şimdi, 30 türbinin hepsi için tercih edilen türbin yağı yağlayıcısı haline gelmiştir.